Vytvoriť faktúru

Cestovná agentúra FLATOUR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Cestovná agentúra FLATOUR
IČO 31327419
DIČ 2020949876
Dátum vzniku 06 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Cestovná agentúra FLATOUR
Dunajská 22
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 208 €
Zisk 2 124 €
Aktíva 8 680 €
Vlastný kapitál 7 722 €
Kontaktné informácie
Email flatour@flatour.sk
Phone(s) 0252635471, 0252635472
Mobile phone(s) 0905925129, 0908722492
Fax(es) 0252961602
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 25,631
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,150
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,150
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,150
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,619
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,801
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,801
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,801
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,818
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 43
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,775
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 862
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 862
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,631
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,631
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 536
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,904
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 1,368
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,124
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,000
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 15,008
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,008
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 992
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,538
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,208
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,538
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 670
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,186
D. Služby (účtová skupina 51) 6,031
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,022
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,507
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 61
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 61
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,962
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 838
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 838
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,124
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4220703.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31327419 DIČ: 2020949876
 • Sídlo: Cestovná agentúra FLATOUR, Dunajská 22, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Edita Flaskárová Popradská 52 Bratislava 20.11.1998
  Jozef Flaskár Popradská 52 Bratislava 20.11.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Edita Flaskárová 2 656 € (40%) Popradská 52 Bratislava
  Jozef Flaskár 2 656 € (40%) Popradská 52 Bratislava
  Jozef Flaskár ml. 1 328 € (20%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.11.2010Nové obchodné meno:
   Cestovná agentúra FLATOUR s. r. o.
   19.11.2010Zrušené obchodné meno:
   TUI Reise Center - FLATOUR s. r. o.
   13.04.2010Nové obchodné meno:
   TUI Reise Center - FLATOUR s. r. o.
   Nové sidlo:
   Dunajská 22 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   reklamné a marketingové služby
   12.04.2010Zrušené obchodné meno:
   CK FLATOUR s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Popradská 52 Bratislava 821 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   20.11.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Edita Flaskárová Popradská 52 Bratislava
   Jozef Flaskár Popradská 52 Bratislava
   Jozef Flaskár ml. Dunajská 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Edita Flaskárová Popradská 52 Bratislava
   Jozef Flaskár Popradská 52 Bratislava
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Flaskár Popradská 52 Bratislava
   Jozef Flaskár ml. Dunajská 22 Bratislava
   JUDr. Edita Flaskárová Popradská 52 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Flaskár Popradská 52 Bratislava
   JUDr. Edita Flaskárová Popradská 52 Bratislava
   06.04.1995Noví spoločníci:
   Jozef Flaskár ml. Dunajská 22 Bratislava
   06.07.1992Nové obchodné meno:
   CK FLATOUR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Popradská 52 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Jozef Flaskár Popradská 52 Bratislava
   JUDr. Edita Flaskárová Popradská 52 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Flaskár Popradská 52 Bratislava
   JUDr. Edita Flaskárová Popradská 52 Bratislava