Vytvoriť faktúru

N. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno N.
IČO 31327656
DIČ 2020351960
IČ DPH SK2020351960
Dátum vzniku 06 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo N.
Mamateyova 5
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 150 555 €
Zisk 17 985 €
Aktíva 133 762 €
Vlastný kapitál 88 901 €
Kontaktné informácie
Email agn@agn.sk
Phone(s) 0905799611, 0908881913, 0262319563
Mobile phone(s) 0905799611, 0908881913
Fax(es) 0262319563
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 125,680
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 40,526
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 385
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,027
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 125,680
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 94,005
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,638
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 375
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 69,007
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 17,985
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,675
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 31,675
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26,407
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 897
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,413
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,958
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 150,555
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 150,555
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 127,332
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 85,839
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,310
C. Služby (účtová skupina 51) 17,547
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,038
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 485
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,177
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 936
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 23,223
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 42,859
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 52
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 52
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -48
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 23,175
P. Daň z príjmov (591, 595) 5,190
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 17,985
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31327656 DIČ: 2020351960 IČ DPH: SK2020351960
 • Sídlo: N., Mamateyova 5, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Eva Nagyová Mamateyova 5 Bratislava 23.02.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Eva Nagyová 6 639 € (100%) Mamateyova 5 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.12.2002Nové sidlo:
   Mamateyova 5 Bratislava 851 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destiátov
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   Noví spoločníci:
   Eva Nagyová Mamateyova 5 Bratislava
   18.12.2002Zrušené sidlo:
   Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Nagy Nám. hraničiarov 8/A Bratislava
   Eva Nagyová Mamateyova 5 Bratislava
   26.02.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   25.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Nagy Nám. hraničiarov 8/A Bratislava
   23.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Nagy Nám. hraničiarov 8/A Bratislava
   Eva Nagyová Mamateyova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Nagyová Mamateyova 5 Bratislava
   Ing. Róbert Nagy Nám. hraničiarov 8/A Bratislava
   22.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan GRÓF Pečnianska 27 Bratislava
   Ing. Róbert NAGY Mamateyova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan G r ó f
   Ing. Róbert N a g y
   06.07.1992Nové obchodné meno:
   A. G. N. spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan GRÓF Pečnianska 27 Bratislava
   Ing. Róbert NAGY Mamateyova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan G r ó f
   Ing. Róbert N a g y