Vytvoriť faktúru

FOTOSERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FOTOSERVIS
IČO 31327761
DIČ 2020316771
IČ DPH SK2020316771
Dátum vzniku 27 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FOTOSERVIS
Nezábudkova 5, P.O.BOX 20
82009
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 614 €
Zisk 8 083 €
Aktíva 53 854 €
Vlastný kapitál -80 368 €
Kontaktné informácie
Email info@fotoservis.sk
Phone(s) 0243193942, 0243421467, 0243423257, 0243424963
Mobile phone(s) +421903904949, 0903904949
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 45,684
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 34,123
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,399
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 45,684
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -72,285
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,737
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -92,744
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,083
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 117,969
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 629
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 117,141
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 657
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,129
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 115,355
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 199
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 19,614
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 166
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 19,448
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 9,169
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,844
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,148
C. Služby (účtová skupina 51) 4,713
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 444
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,445
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,909
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 13
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 13
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 85
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 85
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -72
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,373
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,290
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,083
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31327761 DIČ: 2020316771 IČ DPH: SK2020316771
 • Sídlo: FOTOSERVIS, Nezábudkova 5, P.O.BOX 20, 82009, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Apríla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Habodász Fraňa Kráľa 13 Bratislava 27.04.1992
  Martin Ličko Fraňa Kráľa 21 Bratislava 27.04.1992
  Ing. Dušan Firák Hviezdoslavovo nám. 24 Bratislava 27.04.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Habodász 1 992 € (30%) Fraňa Kráľa 13 Bratislava
  Martin Ličko 1 328 € (20%) Fraňa Kráľa 21 Bratislava
  Ing. Dušan Firák 1 328 € (20%) Hviezdoslavovo nám. 24 Bratislava
  Daniel Zachar 1 992 € (30%) Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.04.1999Noví spoločníci:
   Jozef Habodász Fraňa Kráľa 13 Bratislava 811 05
   Daniel Zachar Súkennícka 24 Bratislava 821 09
   Martin Ličko Fraňa Kráľa 21 Bratislava 811 05
   Ing. Dušan Firák Hviezdoslavovo nám. 24 Bratislava 811 02
   19.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Firák Hviezdoslavovo nám. 24 Bratislava
   Jozef Habodasz Fraňa Kráľa 13 Bratislava
   Martin Ličko Fraňa Kráľa 21 Bratislava
   Daniel Zachar Súkennícka 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Zachar Súkennícka 24 Bratislava
   27.04.1992Nové obchodné meno:
   FOTOSERVIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nezábudkova 5, P.O.BOX 20 Bratislava 820 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Fotografické služby
   Nákup a predaj fotografického materiálu, prístrojov a fotografických zariadení
   Polygrafická činnosť
   Reklama a propagačná činnosť
   Sprostredkovanie služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Firák Hviezdoslavovo nám. 24 Bratislava
   Jozef Habodasz Fraňa Kráľa 13 Bratislava
   Martin Ličko Fraňa Kráľa 21 Bratislava
   Daniel Zachar Súkennícka 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Habodasz Fraňa Kráľa 13 Bratislava
   Martin Ličko Fraňa Kráľa 21 Bratislava
   Ing. Dušan Firák Hviezdoslavovo nám. 24 Bratislava
   Daniel Zachar Súkennícka 24 Bratislava