Vytvoriť faktúru

M.I.M. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M.I.M.
IČO 31327826
DIČ 2020351245
IČ DPH SK2020351245
Dátum vzniku 09 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.I.M.
Tupolevova 16
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 67 191 €
Zisk -1 776 €
Aktíva 78 492 €
Vlastný kapitál 9 929 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421263820758
Fax(es) 0263820758, 0254414241
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 93,219
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 45,077
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 45,077
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 410
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 33,433
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,234
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 47,795
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 20,767
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,767
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,301
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,221
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,221
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 80
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,727
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 93
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 18,634
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 347
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 316
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 31
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 93,219
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,152
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 14,937
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 541
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 541
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -12,190
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -12,190
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,776
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 84,115
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 14,421
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 13,118
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,303
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 69,694
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,325
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,325
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 56,878
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 822
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 346
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,313
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,010
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 952
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 952
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 65,823
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 67,191
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 45,824
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 20,000
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 800
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 567
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 66,648
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 22,202
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,956
D. Služby (účtová skupina 51) 16,274
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,296
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,224
4. Sociálne náklady (527, 528) 72
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 653
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,183
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,183
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,084
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 543
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,392
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,359
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 952
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 952
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 407
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,359
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -816
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,776
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31327826 DIČ: 2020351245 IČ DPH: SK2020351245
 • Sídlo: M.I.M., Tupolevova 16, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava 26.08.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Mária Kiššová 2 656 € (40%) Tupolevova 16 Bratislava
  Helena Kiššová 1 992 € (30%) 220 Slovenská Ves
  Ing. Anna Kiššová 1 992 € (30%) Tupolevova 16 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.11.2013Nové predmety činnosti:
   Textilná výroba
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   Helena Kiššová 220 Slovenská Ves
   Ing. Anna Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   Helena Kiššová 220 Slovenská Ves
   Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   29.09.1995Noví spoločníci:
   Ing. Anna Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   28.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Kiššová Fedinova 16 Bratislava
   15.03.1993Noví spoločníci:
   Helena Kiššová 220 Slovenská Ves
   Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   Ing. Anna Kiššová Fedinova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   14.03.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Balážia Krčmárika 2 Bratislava
   Mgr. Irian Bugajová Chorvátska 10 Bratislava
   Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Kiššová
   09.07.1992Nové obchodné meno:
   M.I.M. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tupolevova 16 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   prekladateľstvo z a do jazykov nemeckého a anglického s výnimkou služieb vymedzených zákonom č. 36/67 Zb.
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Balážia Krčmárika 2 Bratislava
   Mgr. Irian Bugajová Chorvátska 10 Bratislava
   Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Kiššová