Vytvoriť faktúru

pro-SCK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno pro-SCK
IČO 31328121
DIČ 2020369637
IČ DPH SK2020369637
Dátum vzniku 14 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo pro-SCK
Šalviová 32
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 35 282 €
Zisk -2 284 €
Aktíva 20 698 €
Vlastný kapitál 12 702 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243640431, 0903724305
Mobile phone(s) +421903734305, 0903724305
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 21,274
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,693
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,693
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,693
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,581
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 15
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,566
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,993
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,573
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,274
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,419
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,805
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,805
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 681
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 681
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,217
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,217
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,284
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,855
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 994
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 994
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,788
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,969
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,969
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,779
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 551
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 338
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,030
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 121
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,073
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,073
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 35,282
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 35,282
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 35,250
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,480
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,793
D. Služby (účtová skupina 51) 17,142
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,770
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,561
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,159
4. Sociálne náklady (527, 528) 50
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 865
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 910
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,198
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,315
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 126
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 126
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -126
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,324
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,284
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015