Vytvoriť faktúru

Matlovič racing - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Matlovič racing
IČO 31328253
DIČ 2020834255
IČ DPH SK2020834255
Dátum vzniku 15 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Matlovič racing
Krajinská 4
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 652 €
Zisk 1 314 €
Aktíva 12 226 €
Vlastný kapitál 4 335 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245249249, 0911906351
Mobile phone(s) +421903252515, 0903252515, 0918469076, 0911906351
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,030
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,690
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,690
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,690
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,539
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 426
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 426
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 950
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 52
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 898
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,163
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 36
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,127
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,801
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,801
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,030
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,649
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -665
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -665
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,314
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,381
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,971
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 4,971
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,410
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 336
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 336
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 375
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 649
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,671
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,652
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,652
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,575
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 26
D. Služby (účtová skupina 51) 2,435
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,071
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,071
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,077
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,191
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 19
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 19
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 407
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 263
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 263
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 144
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -388
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,689
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 375
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 375
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,314
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015