Vytvoriť faktúru

Port Service Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Port Service Bratislava
IČO 31328261
DIČ 2020314747
IČ DPH SK2020314747
Dátum vzniku 06 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Port Service Bratislava
Prístavná 10
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 683 062 €
Zisk 56 655 €
Vlastný kapitál 188 939 €
Kontaktné informácie
Email psb@psb.sk
Webová stránka http://www.psb.sk
Phone(s) +421255410873, +421255410874
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 282,382
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 24,773
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 24,773
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,582
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 191
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 255,258
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 115
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 115
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 96,031
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 44,281
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44,281
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 24,183
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27,567
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 159,112
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,483
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 147,629
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,351
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,351
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 282,382
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 231,755
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 122,818
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 122,818
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,282
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,282
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 40,000
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 40,000
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 56,655
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,627
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,558
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,558
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 49,069
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 44,065
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,065
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,004
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 680,476
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 683,062
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 680,476
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,586
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 608,976
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,441
D. Služby (účtová skupina 51) 520,198
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 53,914
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 39,321
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 13,581
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,012
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 903
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,780
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,780
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,740
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 74,086
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 143,837
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 180
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 180
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -164
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 73,922
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 17,267
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 17,267
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 56,655
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
 • IČO:31328261 DIČ: 2020314747 IČ DPH: SK2020314747
 • Sídlo: Port Service Bratislava, Prístavná 10, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Juraj Pavlis Fraňa Kráľa 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05 01.11.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  IMOBA, a.s. 40 530 € (33%) Praha 4 149 00 Česká republika
  Mierka Donauhafen Krems GmbH & Co.KG, 40 530 € (33%) Krems Rakúska republika
  FIN - MARK, spol. s r. o. 41 758 € (34%) Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.11.2015Nový štatutárny orgán:
   Juraj Pavlis Fraňa Kráľa 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05 Vznik funkcie: 01.11.2015
   02.08.2013Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   22.01.2013Noví spoločníci:
   IMOBA, a.s. Pyšelská 2327/2 Praha 4 149 00 Česká republika
   05.12.2008Noví spoločníci:
   FIN - MARK, spol. s r. o. Prístavná 10 Bratislava 821 09
   15.09.2008Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.12.1993Nové sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Mierka Donauhafen Krems GmbH & Co.KG, Karl Mierka Strasse 7-9 Krems Rakúska republika
   06.07.1992Nové obchodné meno:
   Port Service Bratislava, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykládka a nakládka tovarov všetkého druhu a služby s tým spojené
   prevádzkovanie skladov pre tovar rôzneho druhu a služby s tým spojené
   nákup a predaj rozličného tovaru