Vytvoriť faktúru

PIUS 90 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PIUS 90
IČO 31328270
DIČ 2020375390
IČ DPH SK2020375390
Dátum vzniku 14 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PIUS 90
Cyprichova 1
83154
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 248 850 €
Zisk 17 366 €
Vlastný kapitál 125 224 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265423542
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 688,930
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 619,270
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 619,270
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 219,914
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 361,668
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 37,688
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 47,617
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 32
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 32
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 24,770
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 24,293
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,293
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 469
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,815
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 443
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 22,372
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 22,043
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 22,043
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 688,930
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 162,106
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 242,979
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 242,979
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,291
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,291
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -101,530
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -101,530
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,366
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 485,167
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 263,779
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 263,733
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 46
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 180,633
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,136
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,136
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 124,516
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,465
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 547
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,969
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 755
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 755
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 40,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 41,657
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 41,657
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 192,626
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 248,850
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 192,626
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,430
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 52,794
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 218,392
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 50,705
D. Služby (účtová skupina 51) 46,423
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 30,099
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,099
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,554
4. Sociálne náklady (527, 528) 446
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,630
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 63,610
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 63,610
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 9,825
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,100
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,458
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 95,498
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,626
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 11,381
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 11,381
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 245
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,623
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,835
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,469
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,469
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,366
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31328270 DIČ: 2020375390 IČ DPH: SK2020375390
 • Sídlo: PIUS 90, Cyprichova 1, 83154, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Lipták Stará Klenová 7168/18 Bratislava 831 01 16.12.2009
  Pius Ambühl Riedmattstrasse 7 Hergiswil 6052 Švajčiarsko 06.10.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Lipták 97 192 € (40%) Stará Klenová 7168/18 Bratislava 831 01
  Pius Ambühl 72 894 € (30%) Riedmattstrasse 7 Hergiswil 6052 Švajčiarsko
  Jost Hermann 72 894 € (30%) Ennetmoos 6372 Švajčiarsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.08.2011Zrušeny spoločníci:
   Michaela Sulíková Priemyselná 668/7 Bratislava 821 09
   16.10.2010Nový štatutárny orgán:
   Pius Ambühl Riedmattstrasse 7 Hergiswil 6052 Švajčiarsko Vznik funkcie: 06.10.2010
   15.10.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Sulík Sokolská 8 Bratislava
   01.07.2010Noví spoločníci:
   Michaela Sulíková Priemyselná 668/7 Bratislava 821 09
   30.06.2010Zrušeny spoločníci:
   Dušan Sulík Sokolská 8 Bratislava
   16.12.2009Nové sidlo:
   Cyprichova 1 - 3 Bratislava 831 54
   Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   vedenie účtovníctva
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Lipták Stará Klenová 7168/18 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Lipták Stará Klenová 7168/18 Bratislava 831 01
   15.12.2009Zrušené sidlo:
   Cyprichova 1 - 3 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Lipták Klenova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Lipták Klenova 11 Bratislava
   25.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Lipták Klenova 11 Bratislava
   24.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Lipták Klenova 11 Bratislava
   26.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Lipták Klenova 11 Bratislava
   Dušan Sulík Sokolská 8 Bratislava
   Pius Ambühl Riedmattstrasse 7 Hergiswil 6052 Švajčiarsko
   Jost Hermann Gotthardlistrasse 31 Ennetmoos 6372 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Lipták Klenova 11 Bratislava
   Dušan Sulík Sokolská 8 Bratislava
   25.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Čačala Zvolenská 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Lipták Černyševského 17 Bratislava
   Dušan Sulík Sokolská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Čačala Zvolenská 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Lipták Černyševského 17 Bratislava
   Dušan Sulík Sokolská 8 Bratislava
   14.05.1996Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie, prenájom a servis biliardových stolov
   14.09.1992Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť na celom území ČSFR v rozsahu, v ktorom sa nevyžaduje osobitné povolenie
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu, v ktorom sa nevyžaduje osobitné povolenie
   prevádzkovanie výherných a hracích automatov
   prevádzkovanie zariadení hotelového, reštauračného a pohostinského typu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.09.1992Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť na celom území ČSFR v rozsahu, v ktorom sa nevyžaduje osobitné povolenie
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu, v ktorom sa nevyžaduje osobitné povolenie
   prevádzkovanie výherných a hracích automatov
   prevádzkovanie zariadení hotelového, reštauračného a pohostinského typu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   14.07.1992Nové obchodné meno:
   PIUS 90 spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cyprichova 1 - 3 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť na celom území ČSFR v rozsahu, v ktorom sa nevyžaduje osobitné povolenie
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu, v ktorom sa nevyžaduje osobitné povolenie
   prevádzkovanie výherných a hracích automatov
   prevádzkovanie zariadení hotelového, reštauračného a pohostinského typu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Čačala Zvolenská 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Lipták Černyševského 17 Bratislava
   Dušan Sulík Sokolská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Čačala Zvolenská 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Lipták Černyševského 17 Bratislava
   Dušan Sulík Sokolská 8 Bratislava