Vytvoriť faktúru

KAPEX TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KAPEX TRADING
IČO 31328318
DIČ 2020353786
IČ DPH SK2020353786
Dátum vzniku 16 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KAPEX TRADING
Wolkrova 7
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 43 054 €
Zisk -1 706 €
Aktíva 39 424 €
Vlastný kapitál 4 790 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421262249317, +421254411468
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 40,267
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 351
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,882
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,601
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 40,267
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 21,206
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 68,717
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -53,109
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,706
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,061
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 19,061
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,221
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,385
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,455
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 43,054
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 41,679
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 497
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 878
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 43,670
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 29,144
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,411
C. Služby (účtová skupina 51) 3,527
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 7,950
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,483
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -616
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,094
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 130
N. Kurzové straty (563) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 129
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -130
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -746
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,706
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31328318 DIČ: 2020353786 IČ DPH: SK2020353786
 • Sídlo: KAPEX TRADING, Wolkrova 7, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dipl.Ing. Miroslav Kapuš Wolkrova 7 Bratislava 851 01 26.11.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dipl.Ing. Miroslav Kapuš 5 312 € (80%) Wolkrova 7 Bratislava 851 01
  Elena Budinská 1 328 € (20%) Bratislava 851 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.03.1999Noví spoločníci:
   Dipl.Ing. Miroslav Kapuš Wolkrova 7 Bratislava 851 01
   Elena Budinská Lachova 13 Bratislava 851 03
   02.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Elena Budinská Lachova 13 Bratislava 851 03
   Dipl.Ing. Miroslav Kapuš Wolkrova 7 Bratislava 851 01
   26.11.1997Noví spoločníci:
   Elena Budinská Lachova 13 Bratislava 851 03
   Dipl.Ing. Miroslav Kapuš Wolkrova 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl.Ing. Miroslav Kapuš Wolkrova 7 Bratislava 851 01
   25.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Budinská Lachova 13 Bratislava 851 03
   Miroslav Kapuš Wolkrova 7 Bratislava 851 01
   Karoly Haselmajer Schlagergasse 3 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Miroslav Kapuš Wolkrova 7 Bratislava 851 01
   16.07.1992Nové obchodné meno:
   KAPEX TRADING spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Wolkrova 7 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Budinská Lachova 13 Bratislava 851 03
   Miroslav Kapuš Wolkrova 7 Bratislava 851 01
   Karoly Haselmajer Schlagergasse 3 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miroslav Kapuš Wolkrova 7 Bratislava 851 01