Vytvoriť faktúru

H E X O F T - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno H E X O F T
IČO 31328431
DIČ 2020300106
IČ DPH SK2020300106
Dátum vzniku 16 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H E X O F T
Vazovova 12
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 552 €
Zisk -1 435 €
Aktíva 32 883 €
Vlastný kapitál 166 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911221673
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,435
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,435
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,435
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 36,132
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 25,013
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 604
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,416
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 38,567
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,092
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 25,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 25,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 711
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -7,184
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,435
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,475
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 73
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 21,402
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 481
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 412
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,291
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,218
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 27,552
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 89
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 27,438
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 27,073
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 83
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,049
C. Služby (účtová skupina 51) 3,539
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 20,051
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 287
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,064
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 479
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,856
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 954
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 954
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -954
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -475
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,435
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31328431 DIČ: 2020300106 IČ DPH: SK2020300106
 • Sídlo: H E X O F T, Vazovova 12, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Igor Burger Púpavová 691/39 Bratislava 841 04 27.10.1992
  Ing. Mgr. Vilma Burgerová Púpavová 691/39 Bratislava 841 04 05.12.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Igor Burger 18 750 € (75%) Púpavová 691/39 Bratislava 841 04
  Ing. Mgr. Vilma Burgerová 6 250 € (25%) Púpavová 691/39 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.09.2014Noví spoločníci:
   Ing. Mgr. Vilma Burgerová Púpavová 691/39 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Burger Púpavová 691/39 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 27.10.1992
   Ing. Mgr. Vilma Burgerová Púpavová 691/39 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 05.12.1993
   08.09.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 27.10.1992
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 05.12.1993
   11.02.2010Nové sidlo:
   Vazovova 12 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
   10.02.2010Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   31.12.2005Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   30.12.2005Zrušené sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava 811 05
   17.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 27.10.1992
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 05.12.1993
   16.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava 841 04
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01
   08.01.2002Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   poskytovanie software
   automatizované spracovanie dát
   inštalácia a údržba programového vybavenia do počítačov
   poradenská činnosť v oblasti software, výpočtovej a kancelárskej techniky
   organizovanie vzdelávacích kurzov a školení
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti poskytovania software, nákupu a predaja výpočtovej a kancelárskej techniky
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   kúpa a predaj výpočtovej, kancelárskej techniky a software
   sprostredkovanie obchodu a obchodným vzťahov
   07.01.2002Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod s tovarom pre domácnosť, so strojmi a technickými potrebami, s nepoľnohospodárskymi medziproduktami, s pevnými, tekutými a plynovými palivami a príbuznou výrobou, s kovmi a kovovými rudami, s drevom a stavebnými materiálmi, so železiarským tovarom, s inštalatérskym a vykurovacím zariadením, s poľnohospodárskymi základmými produktami a živými zvieratami, potravinami, nápojmi a tabakom
   maloobchod s potravinami a pochutinami, zmiešaným tovarom a kozmetickým tovarom
   sprostredkovanie obchodu
   spracovanie dát a súvisiace činnosti automatizované spracovanie dát, dodávky a poradenské služby
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   vydavateľská činnosť
   školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky
   12.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Igor Burger Púpavová 691/39 Bratislava 841 04
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01
   11.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava 841 04
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01
   14.11.1997Nové sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava 841 04
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava 841 04
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01
   13.11.1997Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra
   16.02.1994Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Nové predmety činnosti:
   údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra
   15.02.1994Zrušené sidlo:
   Laurinská 8 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Adámy Laurinská 8 Bratislava
   RNDr. Darina Adámyová Laurinská 8 Bratislava
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Adámy Laurinská 8 Bratislava
   25.02.1993Nové sidlo:
   Laurinská 8 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Adámy Laurinská 8 Bratislava
   RNDr. Darina Adámyová Laurinská 8 Bratislava
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Adámy Laurinská 8 Bratislava
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava
   24.02.1993Zrušené sidlo:
   Astronomická 11 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Adámy Laurinská 8 Bratislava
   RNDr. Darina Adámyová Laurinská 8 Bratislava
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava
   Ing. Vilma Burgerová
   Ing. Karol Vöros Astronomická 11 Bratislava
   Ing. Soňa Vörösová Astronomická 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Karol Vöros Astronomická ll Bratislava
   16.07.1992Nové obchodné meno:
   H E X O F T spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Astronomická 11 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s tovarom pre domácnosť, so strojmi a technickými potrebami, s nepoľnohospodárskymi medziproduktami, s pevnými, tekutými a plynovými palivami a príbuznou výrobou, s kovmi a kovovými rudami, s drevom a stavebnými materiálmi, so železiarským tovarom, s inštalatérskym a vykurovacím zariadením, s poľnohospodárskymi základmými produktami a živými zvieratami, potravinami, nápojmi a tabakom
   maloobchod s potravinami a pochutinami, zmiešaným tovarom a kozmetickým tovarom
   sprostredkovanie obchodu
   spracovanie dát a súvisiace činnosti automatizované spracovanie dát, dodávky a poradenské služby
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   vydavateľská činnosť
   školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Adámy Laurinská 8 Bratislava
   RNDr. Darina Adámyová Laurinská 8 Bratislava
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava
   Ing. Vilma Burgerová
   Ing. Karol Vöros Astronomická 11 Bratislava
   Ing. Soňa Vörösová Astronomická 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Karol Vöros Astronomická ll Bratislava