Vytvoriť faktúru

HOSPING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HOSPING
IČO 31328474
DIČ 2020317057
IČ DPH SK2020317057
Dátum vzniku 17 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HOSPING
Bajkalská 29
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 231 558 €
Zisk 58 146 €
Aktíva 121 212 €
Vlastný kapitál 29 519 €
Kontaktné informácie
Email hosping@isternet.sk
Phone(s) 0243427652, 0243427653, 0243427654
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 94,717
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 94,717
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 22,693
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 22,693
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,693
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 1,222
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 1,222
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 70,802
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 149
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 70,653
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 94,717
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 65,479
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 30
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 30
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,146
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,238
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,612
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,612
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 26,626
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,543
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,543
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,640
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,060
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 651
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,732
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 227,968
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 231,558
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 227,968
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,590
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 157,019
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,805
D. Služby (účtová skupina 51) 130,593
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 22,416
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16,080
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,660
4. Sociálne náklady (527, 528) 676
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 74,539
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 93,570
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 358
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 353
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 325
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 325
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 33
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 74,572
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 16,426
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 16,426
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 58,146
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31328474 DIČ: 2020317057 IČ DPH: SK2020317057
 • Sídlo: HOSPING, Bajkalská 29, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing.Arch. Juraj Dubay Klemensova 2527/10 Bratislava 811 09 24.10.2009
  Juraj Varjú Leninova 133 Veľké Úľany 18.05.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Juraj Varjú 1 328 € (20%) Leninova 133 Veľké Úľany
  Ing. Zuzana Šrámová 1 328 € (20%) Priehradná 37 Bratislava 821 07
  Ing. Eva Hlavatá 1 328 € (20%) Bernolákovo 900 27
  Ing. arch. Juraj Dubay 1 328 € (20%) Bratislava 811 09
  Ing. Pavol Kalivoda 1 328 € (20%) Veľké Leváre
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.10.2009Nové sidlo:
   Bajkalská 29 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Šrámová Priehradná 37 Bratislava 821 07
   Ing. Eva Hlavatá Potočná 71 Bernolákovo 900 27
   Ing. arch. Juraj Dubay Klemensova 2527/10 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.Arch. Juraj Dubay Klemensova 2527/10 Bratislava 811 09
   23.10.2009Zrušené sidlo:
   Pažítkova 4 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Šrámová Mierová 40 Bratislava
   Ing. Eva Hlavatá Novohorská 36 Bratislava
   Ing. arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.Arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   18.05.2000Nové sidlo:
   Pažítkova 4 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   projekčná činnosť
   inžinierska činnosť
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním osobitných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   prenájom strojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Juraj Varjú Leninova 133 Veľké Úľany
   Ing. Pavol Kalivoda 35 Veľké Leváre
   Ing. Zuzana Šrámová Mierová 40 Bratislava
   Ing. Eva Hlavatá Novohorská 36 Bratislava
   Ing. arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Varjú Leninova 133 Veľké Úľany
   Ing.Arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   17.05.2000Zrušené sidlo:
   Nerudova 85 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   projekčná činnosť
   inžinierska činnosť
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   Ing. Eva Hlavatá Novohorská 36 Bratislava
   Ing. Pavol Kalivoda 35 Veľké Leváre
   Ing. Zuzana Šrámová Mierová 40 Bratislava
   Juraj Varjú Leninova 133 Veľké Úľany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   Ing. Pavol Kalivoda 35 Veľké Leváre
   13.11.1997Noví spoločníci:
   Ing. arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   Ing. Eva Hlavatá Novohorská 36 Bratislava
   Ing. Pavol Kalivoda 35 Veľké Leváre
   Ing. Zuzana Šrámová Mierová 40 Bratislava
   Juraj Varjú Leninova 133 Veľké Úľany
   12.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bzdúch Uránová 3 Bratislava
   Ing. arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   Ing. Eva Hlavatá Novohorská 36 Bratislava
   Ing. Pavol Kalivoda 35 Veľké Leváre
   Ing. Zuzana Šrámová Čmelíkova 9 Bratislava
   Juraj Varjú Z. Fábryho 501 Veľké Úľany
   27.05.1994Nové sidlo:
   Nerudova 85 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   projekčná činnosť
   inžinierska činnosť
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.05.1994Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   projekčná činnosť
   inžinierska činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.07.1992Nové obchodné meno:
   HOSPING spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projekčná činnosť
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bzdúch Uránová 3 Bratislava
   Ing. arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   Ing. Eva Hlavatá Novohorská 36 Bratislava
   Ing. Pavol Kalivoda 35 Veľké Leváre
   Ing. Zuzana Šrámová Čmelíkova 9 Bratislava
   Juraj Varjú Z. Fábryho 501 Veľké Úľany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   Ing. Pavol Kalivoda 35 Veľké Leváre