Vytvoriť faktúru

SEDVEN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SEDVEN
IČO 31328504
DIČ 2020350288
IČ DPH SK2020350288
Dátum vzniku 17 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEDVEN
Tematinská 5
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 383 €
Zisk 3 489 €
Aktíva 64 698 €
Vlastný kapitál 30 464 €
Kontaktné informácie
Email sedven@nextra.sk
Webová stránka http://www.sedven.sk
Phone(s) +421263536491
Mobile phone(s) +421905604975
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 48,200
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,568
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,568
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,568
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,362
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,077
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 1,077
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 37,052
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 37,052
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,052
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 157
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 157
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,076
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 503
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,573
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 270
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 270
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 48,200
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,952
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,383
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,383
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,457
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 1,457
2. Ostatné fondy (427, 42X) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 18,984
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 63,551
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -44,567
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,489
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,004
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,004
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,995
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,995
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,009
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 244
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 244
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 22,383
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 22,383
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 22,383
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,559
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,761
D. Služby (účtová skupina 51) 2,856
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 356
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 572
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 572
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,824
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,766
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 326
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 326
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -326
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,498
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,009
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,009
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,489
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31328504 DIČ: 2020350288 IČ DPH: SK2020350288
 • Sídlo: SEDVEN, Tematinská 5, 85105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava 02.10.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vendelín Sedláček 5 311 € (80%) Znievska 6 Bratislava
  Mária Sedláčková 1 328 € (20%) Znievska 6 Bratislava 851 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava
   Mária Sedláčková Znievska 6 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava
   01.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava
   Mária Sedláčková Znievska 6 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava
   12.03.1996Nové sidlo:
   Tematinská 5 Bratislava 851 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava
   Mária Sedláčková Znievska 6 Bratislava 851 06
   11.03.1996Zrušené sidlo:
   Topolčianska, športová hala Bratislava 851 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava
   17.07.1992Nové obchodné meno:
   SEDVEN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Topolčianska, športová hala Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   staviteľ
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie pláže
   Noví spoločníci:
   Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava