Vytvoriť faktúru

PLAN - SERVIS - FRIDECZKY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PLAN - SERVIS - FRIDECZKY
IČO 31328610
DIČ 2020294111
Dátum vzniku 21 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PLAN - SERVIS - FRIDECZKY
Klariská 7
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 48 480 €
Zisk 2 073 €
Aktíva 49 184 €
Vlastný kapitál 44 293 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 52,246
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52,246
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 52,246
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 46,367
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 36,991
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,073
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,879
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,321
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 150
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,243
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 913
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,558
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 48,480
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 48,480
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 45,649
C. Služby (účtová skupina 51) 2,361
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 43,190
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 98
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,831
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 46,119
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 178
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 178
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -174
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,657
P. Daň z príjmov (591, 595) 584
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,073
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4240954.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31328610 DIČ: 2020294111
 • Sídlo: PLAN - SERVIS - FRIDECZKY, Klariská 7, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Júla 1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Johannes Franciscus Frideczky 6 639 € (100%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Heléne Boell Barelli Str. 1 A Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   12.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Johannes Franciscus Frideczky Klariská 7 Bratislava
   Heléne Boell Barelli Str. 1 A Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Johannes Franciscus Frideczky - riaditeľ spoločnosti Klariská 7 Bratislava
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Johannes Franciscus Frideczky Klariská 7 Bratislava
   Heléne Boell Barelli Str. 1 A Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Johannes Franciscus Frideczky - riaditeľ spoločnosti Klariská 7 Bratislava
   15.05.1995Nové sidlo:
   Klariská 7 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Johannes Franciscus Frideczky Klariská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Johannes Franciscus Frideczky - riaditeľ spoločnosti Klariská 7 Bratislava
   14.05.1995Zrušené sidlo:
   Biela 6 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Frideczky Červenej armády 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Frideczky - riaditeľ spoločnosti Červenej armády 10 Bratislava
   30.11.1992Nové predmety činnosti:
   bytová výstavba
   stavba ostatných budov
   architektonické a inžinierské poradenstvo a pod. technické služby
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   29.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   bytová výstavba
   stavba ostatných budov
   architektonické a inžinierské poradenstvo a pod. technické služby
   21.07.1992Nové obchodné meno:
   PLAN - SERVIS - FRIDECZKY spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Biela 6 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   bytová výstavba
   stavba ostatných budov
   architektonické a inžinierské poradenstvo a pod. technické služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Frideczky Červenej armády 10 Bratislava
   Heléne Boell Barelli Str. 1 A Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Frideczky - riaditeľ spoločnosti Červenej armády 10 Bratislava