Vytvoriť faktúru

ESAB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ESAB
IČO 31328628
DIČ 2020316793
IČ DPH SK2020316793
Dátum vzniku 17 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ESAB
Trnavská 70
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 435 531 €
Zisk 177 644 €
Aktíva 722 226 €
Vlastný kapitál 456 516 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244454494, +421249103734, +421249103711
Mobile phone(s) +421904615754
Fax(es) 0249103734
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 562,918
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 70,487
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 70,487
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 70,487
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 485,964
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 50,113
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,616
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 17,179
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 26,318
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 403,765
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 403,765
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 403,765
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 32,086
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,927
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 23,159
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,467
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,749
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,718
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 562,918
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 195,904
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,600
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,600
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 177,644
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 367,014
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -524
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -524
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 363,222
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 148,715
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 148,715
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 160,700
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,318
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 26,530
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,859
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,316
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,316
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,435,194
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,435,531
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 751,643
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 674,253
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 351
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,784
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,205,754
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 689,966
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 122,269
D. Služby (účtová skupina 51) 157,803
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 211,080
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 152,631
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 52,836
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,613
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,763
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,883
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,883
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,990
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 229,777
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 456,209
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 14
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 14
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 241
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 241
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -227
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 229,550
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 51,906
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 51,906
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 177,644
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31328628 DIČ: 2020316793 IČ DPH: SK2020316793
 • Sídlo: ESAB, Trnavská 70, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava 821 07 28.02.1994
  Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava 841 07 28.02.1994
  Ing. Branislav Kiaba Dlhá 637/2 Zálesie 900 28 28.02.1994
  Ing. Ľubomír Lehocký Kovácsova 336/76 Bratislava - Rusovce 851 10 01.12.1993
  Ing. Peter Bednár Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 01 22.04.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Belko 3 320 € (20%) Rajecká 3 Bratislava 821 07
  Ing. Roman Buday 3 320 € (20%) Eisnerová 38 Bratislava 841 07
  Ing. Branislav Kiaba 3 320 € (20%) Dlhá 637/2 Zálesie 900 28
  Ing. Ľubomír Lehocký 3 320 € (20%) Kovácsova 336/76 Bratislava - Rusovce 851 10
  Ing. Peter Bednár 3 320 € (20%) Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Kiaba Dlhá 637/2 Zálesie 900 28
   Ing. Ľubomír Lehocký Kovácsova 336/76 Bratislava - Rusovce 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kiaba Dlhá 637/2 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 28.02.1994
   Ing. Ľubomír Lehocký Kovácsova 336/76 Bratislava - Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 01.12.1993
   18.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Kiaba Turnianska 3 Bratislava 851 07
   Ing. Ĺubomír Lehocký Ĺubovnianska 4 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kiaba Turnianska 3 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 28.02.1994
   Ing. Ľubomír Lehocký Ľubovnianska 4 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 01.12.1993
   20.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.02.1994
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 28.02.1994
   Ing. Peter Bednár Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 22.04.1996
   Ing. Branislav Kiaba Turnianska 3 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 28.02.1994
   Ing. Ľubomír Lehocký Ľubovnianska 4 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 01.12.1993
   19.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bednár Vlastenecké nám. 10 Bratislava
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Ing. Branislav Kiaba Turnianska 3 Bratislava
   Ing. Ľubomír Lehocký Ľubovnianska 4 Bratislava
   20.07.2000Nové sidlo:
   Trnavská 70 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava 821 07
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava 841 07
   Ing. Branislav Kiaba Turnianska 3 Bratislava 851 07
   Ing. Ĺubomír Lehocký Ĺubovnianska 4 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Ing. Branislav Kiaba Turnianska 3 Bratislava
   19.07.2000Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Branislav Kiaba Podzáhradná 13 Bratislava
   Ing. Ĺubomír Lehocký Ĺubovnianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Ing. Branislav Kiaba Turnianska 3 Bratislava
   24.07.1996Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bednár Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Branislav Kiaba Podzáhradná 13 Bratislava
   Ing. Ĺubomír Lehocký Ĺubovnianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bednár Vlastenecké nám. 10 Bratislava
   Ing. Ľubomír Lehocký Ľubovnianska 4 Bratislava
   23.07.1996Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Branislav Kiaba Podzáhradná 13 Bratislava
   Ing. Ĺubomír Lehocký Ĺubovnianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Lehocký Ľubovnianska 4 Bratislava
   21.03.1995Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Branislav Kiaba Podzáhradná 13 Bratislava
   Ing. Ĺubomír Lehocký Ĺubovnianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Ing. Branislav Kiaba Turnianska 3 Bratislava
   20.03.1995Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 10 Bratislava 824 77
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Ing. Branislav Kiaba Podzáhradná 13 Bratislava
   Ing. Ĺubomír Lehocký Ĺubovnianska 4 Bratislava
   Ing. Ladislav Pápay Rajecká 1 Bratislava
   Helmut Müller Bonhoefferweg 21 D Erlangen 8520 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   05.01.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Lehocký Ľubovnianska 4 Bratislava
   04.01.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Pápay
   17.07.1992Nové obchodné meno:
   ESAB spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 10 Bratislava 824 77
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   nákup a predaj elektrických strojov a komponentov
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Ing. Branislav Kiaba Podzáhradná 13 Bratislava
   Ing. Ĺubomír Lehocký Ĺubovnianska 4 Bratislava
   Ing. Ladislav Pápay Rajecká 1 Bratislava
   Helmut Müller Bonhoefferweg 21 D Erlangen 8520 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Pápay