Vytvoriť faktúru

Agrocons IPOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Agrocons IPOS
Stav Zrušená
IČO 31328725
Dátum vzniku 01 Augusta 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Agrocons IPOS
Beckovská 42
82356
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31328725
 • Sídlo: Agrocons IPOS, Beckovská 42, 82356, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Augusta 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.01.1996Zrušené obchodné meno:
   Agrocons IPOS a.s.
   Zrušené sidlo:
   Beckovská 42 Bratislava 823 56
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska činnosť
   nákup a predaj stavebného materiálu
   geodetické a kartografické práce
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu, vrátane laboratórnych a vrtných prác pre tieto účely
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ernest Bocán Szantoa 47 Bratislava
   Imrich Labanc - podpredseda Zúbka 31 Bratislava
   Ing. Kamil Morvay - predseda Slávičie údolie 16 Bratislava
   14.11.1995Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska činnosť
   nákup a predaj stavebného materiálu
   geodetické a kartografické práce
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu, vrátane laboratórnych a vrtných prác pre tieto účely
   Nový štatutárny orgán:
   Imrich Labanc - podpredseda Zúbka 31 Bratislava
   Ing. Kamil Morvay - predseda Slávičie údolie 16 Bratislava
   13.11.1995Zrušeny predmety činnosti:
   prieskumné práce pre investičnú výstavbu, najmä výkony pedologické a geologické, zakladanie stavieb a laboratórne rozbory
   investičné, zastavovacie štúcie a prípravná dokumentácia účelových a melioračných stavieb, stavieb ekologických vodných nádrží a úpravy tokov
   projektová dokumentácia všetkých druhov stavieb vrátane meliorácií, vodovodov a vodných nádrží, malých vodných elektrární
   projekty rekonštrukcií a modernizácií stavieb
   projekty líniových stavieb a inžinierskych sietí
   projekty ekologických stavieb, najmä kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
   projekty pre zúrodňovanie a organizáciu pôdneho fondu, rekultivácií a výstavby špeciálnych kultúr, poľných ciest
   pozemkové úpravy, usporiadanie vlastníckych a užívateľských vzťahov
   projekty protierozívnych opatrení a stavieb
   riešenia využitia netradičných zdrojov energií
   geodetické práce všetkého druhu
   vykonávanie inžinierskej činnosti všetkého druhu pre domácich i zahraničných odberateľov
   obchodná činnosť v tuzemsku i v zahraničí vrátane prieskumných a projektových prác.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Labanc - člen Zúbka 31 Bratislava
   Ing. Kamil Morvay - člen Slávičie údolie 16 Bratislava
   Ing. Bohumír Pechočiak Ondrejova 1 Bratislava
   Ing. Libor Taliga - člen Svetlá 1 Bratislava
   22.07.1992Nové obchodné meno:
   Agrocons IPOS a.s.
   Nové sidlo:
   Beckovská 42 Bratislava 823 56
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prieskumné práce pre investičnú výstavbu, najmä výkony pedologické a geologické, zakladanie stavieb a laboratórne rozbory
   investičné, zastavovacie štúcie a prípravná dokumentácia účelových a melioračných stavieb, stavieb ekologických vodných nádrží a úpravy tokov
   projektová dokumentácia všetkých druhov stavieb vrátane meliorácií, vodovodov a vodných nádrží, malých vodných elektrární
   projekty rekonštrukcií a modernizácií stavieb
   projekty líniových stavieb a inžinierskych sietí
   projekty ekologických stavieb, najmä kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
   projekty pre zúrodňovanie a organizáciu pôdneho fondu, rekultivácií a výstavby špeciálnych kultúr, poľných ciest
   pozemkové úpravy, usporiadanie vlastníckych a užívateľských vzťahov
   projekty protierozívnych opatrení a stavieb
   riešenia využitia netradičných zdrojov energií
   geodetické práce všetkého druhu
   vykonávanie inžinierskej činnosti všetkého druhu pre domácich i zahraničných odberateľov
   obchodná činnosť v tuzemsku i v zahraničí vrátane prieskumných a projektových prác.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ernest Bocán Szantoa 47 Bratislava
   Imrich Labanc - člen Zúbka 31 Bratislava
   Ing. Kamil Morvay - člen Slávičie údolie 16 Bratislava
   Ing. Bohumír Pechočiak Ondrejova 1 Bratislava
   Ing. Libor Taliga - člen Svetlá 1 Bratislava