Vytvoriť faktúru

CFM-MONTÁŽE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CFM-MONTÁŽE
IČO 31328865
DIČ 2020317002
IČ DPH SK2020317002
Dátum vzniku 22 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CFM-MONTÁŽE
Krížna 44
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 400 €
Zisk -8 506 €
Aktíva 357 653 €
Vlastný kapitál 95 777 €
Kontaktné informácie
Email ekosy@centrum.sk
Phone(s) 0243636239
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 217,996
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 70,274
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 70,274
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 70,274
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 110,717
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 31,846
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 846
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 36,681
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 36,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 45
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 636
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 42,190
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 41,993
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 197
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 37,005
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 37,005
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 217,996
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 87,272
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 436
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 436
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 88,703
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 91,214
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,511
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,506
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 130,724
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,237
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,237
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 128,222
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 71,252
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 71,252
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 55,575
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 266
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 169
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,265
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,265
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 400
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 400
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,805
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 226
D. Služby (účtová skupina 51) 1,723
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,827
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,318
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,509
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,405
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,549
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 141
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 141
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -141
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,546
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,506
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31328865 DIČ: 2020317002 IČ DPH: SK2020317002
 • Sídlo: CFM-MONTÁŽE, Krížna 44, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Doc. MVDr. Veronika Cigáneková, CSc. Vretenová 3499/1A Bratislava 841 04 04.10.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Doc. MVDr. Veronika Cigáneková, CSc. 6 639 € (100%) Vretenová 3499/1A Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.04.2008Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   13.02.2008Noví spoločníci:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková , CSc. Vretenová 3599/A Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková , CSc. Vretenová 3499/1A Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 04.10.2006
   12.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková , CSc. Staré grunty 186 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková , CSc. Staré grunty 186 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.10.2006
   28.10.2006Noví spoločníci:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková , CSc. Staré grunty 186 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková , CSc. Staré grunty 186 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.10.2006
   27.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 22.07.1992
   21.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 22.07.1992
   20.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Ing. Norbert Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   06.06.1996Nové sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Ing. Norbert Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   05.06.1996Zrušené sidlo:
   Krížna 46 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   František Filkorn Steiglitzweg 246 Wien Rakúska republika
   Oto Majzlán Uberfuhr str. 35-37/4/3 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Norbert Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   22.07.1992Nové obchodné meno:
   CFM-MONTÁŽE spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 46 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dopravných inžinierskych, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   František Filkorn Steiglitzweg 246 Wien Rakúska republika
   Oto Majzlán Uberfuhr str. 35-37/4/3 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Norbert Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava