Vytvoriť faktúru

Fipoko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Fipoko
Stav Zrušená
IČO 31328920
DIČ 2020800452
Dátum vzniku 23 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Fipoko
Pribinova 25
81109
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -73 197 €
Dátum aktualizácie údajov: 10.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,020,469
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,020,469
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,020,469
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,020,469
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,020,469
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,020,469
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) -518,175
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,607
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,607
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,577,040
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,726,362
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,149,322
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -73,197
Dátum aktualizácie údajov: 10.10.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,920
D. Služby (účtová skupina 51) 75,016
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,904
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -82,920
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -75,016
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,009
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12,009
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12,009
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,005
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -70,915
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,282
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,282
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -73,197
Dátum aktualizácie údajov: 10.10.2016
 • IČO:31328920 DIČ: 2020800452
 • Sídlo: Fipoko, Pribinova 25, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Júla 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.10.2016Zrušené obchodné meno:
   Fipoko, s. r. o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   27.11.2014Nové obchodné meno:
   Fipoko, s. r. o. v likvidácii
   11.06.2014Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   23.07.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným