Vytvoriť faktúru

REIFENSTAR.AT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REIFENSTAR.AT
IČO 31328997
DIČ 2020299204
IČ DPH SK2020299204
Dátum vzniku 23 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REIFENSTAR.AT
Škultétyho 1
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 367 €
Zisk -20 604 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264531393, 0903704554
Mobile phone(s) 0903704554
Fax(es) 0264286327
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,937
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,536
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 500
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 500
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 560
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 560
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,554
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,554
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,554
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,922
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,585
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,337
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 401
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 401
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,937
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,899
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,838
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,838
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,773
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,848
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -11,621
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,604
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,836
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 439
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 439
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 30,397
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,365
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,365
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,979
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,733
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,443
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,877
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 34,369
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 34,367
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 31,753
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 615
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 53,210
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 12,307
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 908
D. Služby (účtová skupina 51) 22,257
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,705
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,674
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,461
4. Sociálne náklady (527, 528) 570
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 33
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,843
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,104
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 803
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 803
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -801
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -19,644
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -20,604
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31328997 DIČ: 2020299204 IČ DPH: SK2020299204
 • Sídlo: REIFENSTAR.AT, Škultétyho 1, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Martin Bezák Cintorínska 1 Malinovo 900 45 07.02.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Martin Bezák 6 640 € (100%) Cintorínska 1 Malinovo 900 45
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.02.2014Nové obchodné meno:
   REIFENSTAR.AT, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Škultétyho 1 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Martin Bezák Cintorínska 1 Malinovo 900 45
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Bezák Cintorínska 1 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 07.02.2014
   17.02.2014Zrušené obchodné meno:
   ENICMA spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Šancová 72 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Fiamin Chrobákova 8 Bratislava 841 02
   Ing. Jaroslav Chovanec Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Fiamin Chrobákova 8 Bratislava
   07.10.2009Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   06.10.2009Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných poradcov
   20.12.2001Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Chovanec Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02
   19.12.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Chovanec Šancová 72 Bratislava
   07.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Fiamin Chrobákova 8 Bratislava 841 02
   Ing. Jaroslav Chovanec Šancová 72 Bratislava
   06.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Fiamin Chrobákova 8 Bratislava
   Ing. Jaroslav Chovanec Šancová 72 Bratislava
   Ing. Ján Labát Gorazdova 35 Bratislava
   23.07.1992Nové obchodné meno:
   ENICMA spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Šancová 72 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software
   projektová činnosť v oblasti informačných systémov a počítačovej komunikácie
   výroba, opravy, úpravy hardware a software počítačových a komunikačných zariadení
   kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   činnosť organizačných poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Fiamin Chrobákova 8 Bratislava
   Ing. Jaroslav Chovanec Šancová 72 Bratislava
   Ing. Ján Labát Gorazdova 35 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Fiamin Chrobákova 8 Bratislava