Vytvoriť faktúru

ZIRKON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZIRKON
IČO 31329403
DIČ 2020311909
IČ DPH SK2020311909
Dátum vzniku 29 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZIRKON
Vajanského nábrežie 17b
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 319 175 €
Zisk 11 881 €
Aktíva 177 505 €
Vlastný kapitál 146 788 €
Kontaktné informácie
Email zirkon@zirkon.sk
Phone(s) 0254418380, 0905770697
Mobile phone(s) 0905770697
Fax(es) 0254418381
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 76,203
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 29,419
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 29,419
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,542
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 25,877
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,551
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,812
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,812
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,938
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,938
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,938
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 6,608
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 6,608
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 31,193
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 657
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 30,536
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,233
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,233
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 76,203
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,669
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 11,275
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 11,275
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 18,874
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 18,874
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,881
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,534
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 643
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 643
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 23,635
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,813
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,813
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,900
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 373
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 192
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,357
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,256
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,256
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 319,174
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 319,175
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 315,434
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,741
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 304,971
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 206,544
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,237
D. Služby (účtová skupina 51) 78,884
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,033
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,476
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,533
4. Sociálne náklady (527, 528) 24
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,148
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,125
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,125
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,204
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,510
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,366
O. Kurzové straty (563) 29
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,337
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,363
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,841
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,881
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31329403 DIČ: 2020311909 IČ DPH: SK2020311909
 • Sídlo: ZIRKON, Vajanského nábrežie 17b, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Eva Kováčová Latenská 28 Bratislava 09.08.2001
  Ing. Ladislav Daniš Laténska 674/28 Bratislava-Rusovce 851 10 03.12.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Eva Kováčová 6 640 € (100%) Latenská 28 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Daniš Laténska 674/28 Bratislava-Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 03.12.2014
   10.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Daniš Latenská 28 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 01.12.2008
   13.12.2008Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Daniš Latenská 28 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 01.12.2008
   12.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   08.07.2005Nové sidlo:
   Vajanského nábrežie 17b Bratislava 811 02
   07.07.2005Zrušené sidlo:
   Medená 17 Bratislava 811 02
   09.08.2001Nové sidlo:
   Medená 17 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Kováčová Latenská 28 Bratislava
   08.08.2001Zrušené sidlo:
   Rajská 1 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Kováčová Rajská 1 Bratislava 811 08
   08.02.2000Nové sidlo:
   Rajská 1 Bratislava 811 08
   07.02.2000Zrušené sidlo:
   Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   30.11.1999Noví spoločníci:
   Ing. Eva Kováčová Latenská 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Kováčová Rajská 1 Bratislava
   Ing. arch. Jiří Zlámal Hany Meličkovej 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Jiří Zlámal Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   17.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Eva Kováčová Rajská 1 Bratislava
   Ing. arch. Jiří Zlámal Hany Meličkovej 11 Bratislava
   16.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Kováčová Rajská 1 Bratislava
   Ing. arch. Jiří Zlámal H. Meličkovej 11 Bratislava
   17.04.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eva Kováčová Rajská 1 Bratislava 811 08
   Ing. arch. Jiří Zlámal Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   16.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. Jiří Zlámal Meličkovej 11 Bratislava
   10.12.1993Noví spoločníci:
   Ing. Eva Kováčová Rajská 1 Bratislava
   Ing. arch. Jiří Zlámal H. Meličkovej 11 Bratislava
   09.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Kováčová Rajská 1 Bratislava
   Richard Rakovský Nejedlého 3 Bratislava
   Ing. arch. Jiří Zlámal H. Meličkovej 11 Bratislava
   23.06.1993Nové sidlo:
   Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jiří Zlámal Meličkovej 11 Bratislava
   22.06.1993Zrušené sidlo:
   Nejedlého 3 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Rakovský
   29.07.1992Nové obchodné meno:
   ZIRKON s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nejedlého 3 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja, predaj tovaru a leasing
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Kováčová Rajská 1 Bratislava
   Richard Rakovský Nejedlého 3 Bratislava
   Ing. arch. Jiří Zlámal H. Meličkovej 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Richard Rakovský