Vytvoriť faktúru

PRESKON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRESKON
IČO 31329411
DIČ 2020294254
Dátum vzniku 31 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRESKON
92241
Drahovce
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 372 €
Zisk 438 €
Dátum aktualizácie údajov: 15.12.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,650
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,650
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,650
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -13,579
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 465
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -21,121
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 438
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,229
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 22,229
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 464
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 453
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,024
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,288
Dátum aktualizácie údajov: 15.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,372
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,372
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,810
C. Služby (účtová skupina 51) 1,810
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 562
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 562
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 562
P. Daň z príjmov (591, 595) 124
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 438
Dátum aktualizácie údajov: 15.12.2016