Vytvoriť faktúru

ANKO ANKO /v skratke/ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANKO ANKO /v skratke/
IČO 31329551
DIČ 2020316815
IČ DPH SK2020316815
Dátum vzniku 26 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANKO ANKO /v skratke/
Šťastná 11
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 54 491 €
Zisk -23 299 €
Aktíva 78 443 €
Vlastný kapitál -38 217 €
Kontaktné informácie
Email anko@ank.sk
Phone(s) 0243423096
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 13,231
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,400
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 43,404
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,285
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,281
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,106
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 56,635
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -61,516
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -45,520
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -23,299
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 118,151
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 593
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 116,477
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,729
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,268
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,529
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 107,951
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,081
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 54,491
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 21,346
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 6,416
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 22,167
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,562
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 75,436
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 18,781
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,255
C. Služby (účtová skupina 51) 11,207
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,068
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 556
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 21,667
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 902
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -20,945
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -7,481
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,394
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,394
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,394
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -22,339
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -23,299
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31329551 DIČ: 2020316815 IČ DPH: SK2020316815
 • Sídlo: ANKO ANKO /v skratke/, Šťastná 11, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Kliment Kapicova 13 Bratislava 08.09.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Kliment 6 639 € (100%) Kapicova 13 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.05.2010Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   01.12.2004Noví spoločníci:
   Peter Kliment Kapicova 13 Bratislava 851 01
   30.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Michal Čája Landaouva 26 Bratislava
   Peter Kliment Kapicova 13 Bratislava
   08.09.2004Noví spoločníci:
   Peter Kliment Kapicova 13 Bratislava
   07.09.2004Zrušeny spoločníci:
   AICHHORN HOLDING Ges.m.b.H Taborstrasse 24a Viedeň Rakúsko
   Peter Kliment Kapicova 13 Bratislava
   08.09.2000Noví spoločníci:
   AICHHORN HOLDING Ges.m.b.H Taborstrasse 24a Viedeň Rakúsko
   Michal Čája Landaouva 26 Bratislava
   Peter Kliment Kapicova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Kliment Kapicova 13 Bratislava
   07.09.2000Zrušeny spoločníci:
   AICHHORN & Co Gesellschaft m.b.H. Tabortrasse 24a Viedeň Rakúsko
   Michal Čája Landaouva 26 Bratislava
   Peter Kliment Jasovského 51 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Kliment Jasovská 51 Bratislava 851 01
   18.07.1994Nové sidlo:
   Šťastná 11 Bratislava 821 05
   17.07.1994Zrušené sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 821 08
   11.03.1993Noví spoločníci:
   Michal Čája Landaouva 26 Bratislava
   Peter Kliment Jasovského 51 Bratislava
   10.03.1993Zrušeny spoločníci:
   DANEX spol. s r.o. Páričkova 18 Bratislava
   26.06.1992Nové obchodné meno:
   ANKO spoločnosť s ručením obmedzeným ANKO spol. s r.o. /v skratke/
   Nové sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru všetkého druhu, veľkoobchod a maloobchod a služby všetkého druhu v ČSFR ako aj import a export tovaru
   sprostredkovanie obchodov na komisionálnej báze pre zahraničných a tuzemských partne- rov na vlastné meno a vlastný účet
   uskutočňovanie zahranično-obchodných operácií okrem bankových operácií
   účasť na podnikaní spoločností s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania v tuzemsku aj v zahraničí
   Noví spoločníci:
   AICHHORN & Co Gesellschaft m.b.H. Tabortrasse 24a Viedeň Rakúsko
   DANEX spol. s r.o. Páričkova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Kliment Jasovská 51 Bratislava 851 01