Vytvoriť faktúru

B E H U S T A V - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B E H U S T A V
IČO 31329624
DIČ 2020352015
IČ DPH SK2020352015
Dátum vzniku 06 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B E H U S T A V
Wolkrova 41
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 152 582 €
Zisk 33 511 €
Aktíva 85 376 €
Vlastný kapitál 77 579 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421904591483, +421948376070
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 40,408
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,866
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,866
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,866
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,542
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,024
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,544
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,544
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,477
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,518
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,741
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,777
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,408
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 41,943
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,104
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,104
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,511
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -1,535
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,237
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,237
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) -2,772
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 530
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 530
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) -7,004
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 792
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,910
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 152,082
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 152,582
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 152,082
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 108,722
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 46,415
D. Služby (účtová skupina 51) 30,565
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 26,477
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,537
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,771
4. Sociálne náklady (527, 528) 169
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 596
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,125
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,125
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 544
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 43,860
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75,102
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 899
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 899
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -897
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 42,963
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,452
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,452
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 33,511
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31329624 DIČ: 2020352015 IČ DPH: SK2020352015
 • Sídlo: B E H U S T A V, Wolkrova 41, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Augusta 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Lukáš Hulanský Wolkrova 41/1126 Bratislava 851 01 06.08.1992
  Marta Hulanská Wolkrova 41 Bratislava 851 01 10.01.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Lukáš Hulanský 3 552 € (50%) Wolkrova 41/1126 Bratislava 851 01
  Marta Hulanská 3 552 € (50%) Wolkrova 41 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Lukáš Hulanský Wolkrova 41/1126 Bratislava 851 01
   Marta Hulanská Wolkrova 41/1126 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lukáš HULANSKÝ Wolkrova 41/1126 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.08.1992
   04.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lukáš Hulanský Wolkrova 41 Bratislava
   Marta Hulanská Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lukáš HULANSKÝ Wolkrova 41 Bratislava
   31.01.2005Noví spoločníci:
   Marta Hulanská Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marta Hulanská Wolkrova 41 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 10.01.2005
   30.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   12.01.1996Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Ing. Lukáš Hulanský Wolkrova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   11.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš BELLA Partizánska 1 Bratislava
   Ing. Lukáš HULANSKÝ Wolkrova 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš BELLA Partizánska 1 Bratislava
   06.08.1992Nové obchodné meno:
   B E H U S T A V spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie občianských a bytových stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš BELLA Partizánska 1 Bratislava
   Ing. Lukáš HULANSKÝ Wolkrova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš BELLA Partizánska 1 Bratislava
   Ing. Lukáš HULANSKÝ Wolkrova 41 Bratislava