Vytvoriť faktúru

AUTO STOP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTO STOP
IČO 31329799
DIČ 2020328640
IČ DPH SK2020328640
Dátum vzniku 06 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO STOP
Krajinská 60
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 428 €
Zisk -4 074 €
Aktíva 9 127 €
Vlastný kapitál -758 €
Kontaktné informácie
Email autostop@mail.t-com.sk
Phone(s) 0245243673
Mobile phone(s) 0905748832
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,278
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,206
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,201
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 34
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,167
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 146
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 146
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 146
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 859
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 627
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 232
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 72
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 72
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,278
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,832
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 186
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 186
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,584
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,782
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,366
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,074
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,110
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,000
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 10,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,964
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 354
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 354
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 644
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 966
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 146
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 146
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,428
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,428
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 11,428
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,315
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,234
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,200
D. Služby (účtová skupina 51) 2,231
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,650
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,887
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 763
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 227
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 227
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -227
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,114
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,074
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31329799 DIČ: 2020328640 IČ DPH: SK2020328640
 • Sídlo: AUTO STOP, Krajinská 60, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Augusta 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Veronika Kádárová Krajinská 60 Bratislava 19.06.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Veronika Kádárová 4 980 € (75%) Krajinská 60 Bratislava
  Katalin Kádarová 1 660 € (25%) Krajinská 60 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.12.1999Noví spoločníci:
   Veronika Kádárová Krajinská 60 Bratislava
   Katalin Kádarová Krajinská 60 Bratislava
   07.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuvomír Hrubý Ľanová 2 Bratislava
   Veronika Kádárová Krajinská 60 Bratislava
   Klaudia Mezzeiová Korytnická 1 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuvomír Hrubý Ľanová 2 Bratislava
   Klaudia Mezzeiová Korytnická 1 Bratislava 821 07
   27.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ľuvomír Hrubý Ľanová 2 Bratislava
   Veronika Kádárová Krajinská 60 Bratislava
   Klaudia Mezzeiová Korytnická 1 Bratislava 821 07
   26.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuvomír Hrubý Ľanová 2 Bratislava
   Veronika Kádárová Krajinská 60 Bratislava
   Klaudia Mezzeiová Korytnická 1 Bratislava 821 07
   20.02.1998Noví spoločníci:
   Klaudia Mezzeiová Korytnická 1 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Klaudia Mezzeiová Korytnická 1 Bratislava 821 07
   19.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Štefan Mezzei Korytnická 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Mezzei Korytnická 1 Bratislava
   19.06.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ľuvomír Hrubý Ľanová 2 Bratislava
   Veronika Kádárová Krajinská 60 Bratislava
   Štefan Mezzei Korytnická 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Veronika Kádárová Krajinská 60 Bratislava
   Ing. Ľuvomír Hrubý Ľanová 2 Bratislava
   Štefan Mezzei Korytnická 1 Bratislava
   18.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Veronika Kádárová Krajinská 60 Bratislava
   Tomás Rona Kapy 45/a Budapest Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Veronika Kádárová Krajinská 60 Bratislava
   06.08.1992Nové obchodné meno:
   AUTO STOP spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Krajinská 60 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj súčiastok na dopravné prostriedky, autodoplnkov, priemyselného a hutníckeho tovaru, elektroniky, kozmetiky a trvanlivých balených potravinárskych výrobkov
   výroba a renovácia súčiastok na dopravné prostriedky
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Veronika Kádárová Krajinská 60 Bratislava
   Tomás Rona Kapy 45/a Budapest Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Veronika Kádárová Krajinská 60 Bratislava