Vytvoriť faktúru

Charis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Charis
IČO 31329861
DIČ 2020328651
IČ DPH SK2020328651
Dátum vzniku 10 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Charis
Ipeľská 3
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 919 €
Zisk 2 161 €
Aktíva 17 239 €
Vlastný kapitál 5 545 €
Kontaktné informácie
Email charis@upcmail.sk
Phone(s) 0905515620
Mobile phone(s) 0905515620
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,962
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,949
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,382
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 217
3. Výrobky (123) - /194/ 5,165
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 386
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,836
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,836
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 176
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -6,626
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,181
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,127
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,054
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,962
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,707
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 4,518
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,122
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,122
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,736
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,310
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,046
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,161
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,255
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 26
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 26
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,575
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,500
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 405
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 193
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,477
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 654
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 654
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 21,919
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 21,919
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 6,057
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,862
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,946
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 103
D. Služby (účtová skupina 51) 12,328
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,483
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,804
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,679
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 32
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,973
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,488
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 132
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 132
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -132
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,841
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 680
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 680
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,161
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31329861 DIČ: 2020328651 IČ DPH: SK2020328651
 • Sídlo: Charis, Ipeľská 3, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Augusta 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Gregor Prílepská štvrť 140 Zlaté Moravce 29.01.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Štefan Gregor 3 320 € (50%) Prílepská štvrť 140 Zlaté Moravce
  MUDr. Silvester Krčméry ml. 3 320 € (50%) Žiarska 10 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Gregor Prílepská štvrť 140 Zlaté Moravce
   MUDr. Silvester Krčméry ml. Žiarska 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gregor Prílepská štvrť 140 Zlaté Moravce
   MUDr. Silvester Krčméry ml. Žiarska 10 Bratislava
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Gregor Prílepská štvrť 140 Zlaté Moravce
   Jozef Hilbrycht Ipeľská 3 Bratislava
   MUDr. Silvester Krčméry ml. Žiarska 10 Bratislava
   JUDr. Marek Šmid Eisnerova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gregor Prílepská štvrť 140 Zlaté Moravce
   Jozef Hilbrycht Ipeľská 3 Bratislava
   MUDr. Silvester Krčméry ml. Žiarska 10 Bratislava
   JUDr. Marek Šmid Eisnerova 15 Bratislava
   19.11.1993Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických, neperiodických publikácií a ostatných tlačovýn
   inzertná činnosť
   10.08.1992Nové obchodné meno:
   Charis, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ipeľská 3 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj v oblasti polygrafie
   príprava a predpríprava tlače vykonávaná výpočtovou technikou
   sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti polygrafie
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Gregor Prílepská štvrť 140 Zlaté Moravce
   Jozef Hilbrycht Ipeľská 3 Bratislava
   MUDr. Silvester Krčméry ml. Žiarska 10 Bratislava
   JUDr. Marek Šmid Eisnerova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Gregor Prílepská štvrť 140 Zlaté Moravce
   Jozef Hilbrycht Ipeľská 3 Bratislava
   MUDr. Silvester Krčméry ml. Žiarska 10 Bratislava
   JUDr. Marek Šmid Eisnerova 15 Bratislava