Vytvoriť faktúru

ENERGOSOFT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ENERGOSOFT
IČO 31330142
DIČ 2020316914
IČ DPH SK2020316914
Dátum vzniku 14 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENERGOSOFT
Mlynské Nivy 54
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 81 880 €
Zisk 29 836 €
Aktíva 9 779 €
Vlastný kapitál 7 184 €
Kontaktné informácie
Email energosoft@dialtelecom.sk
Phone(s) 0252733894, 00250251147, 0250251147, 0250251618
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 74,440
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 63
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 74,357
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 74,440
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 40,580
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 3,441
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 29,836
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,860
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 33,818
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 70
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 12,022
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 21,275
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 451
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 42
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 81,880
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 81,880
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 48,026
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,627
C. Služby (účtová skupina 51) 7,110
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 39,245
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 44
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 33,854
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 73,143
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 396
M. Nákladové úroky (562) 215
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 181
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -395
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 33,459
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,623
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 29,836
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016