Vytvoriť faktúru

VB Real Estate Services Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VB Real Estate Services Slovakia
Stav Zrušená
IČO 31330223
DIČ 2020300436
IČ DPH SK2020300436
Dátum vzniku 14 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VB Real Estate Services Slovakia
Cintorínska 3/a
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 535 €
Zisk -17 554 €
Aktíva 1 445 089 €
Vlastný kapitál 565 186 €
Kontaktné informácie
Email office@vb-real-estate.sk
Phone(s) 0252963818, 0252965729, 0232144335
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 230
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 230
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 230
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 302,242
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 118,104
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 67,036
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 117,102
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 302,472
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 287,755
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 265,552
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 265,552
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 12,614
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,890
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 23,253
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,554
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,717
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,689
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 6,378
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 900
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,462
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,016
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,650
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 11,535
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,044
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 6,070
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,421
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 32,088
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 390
C. Služby (účtová skupina 51) 27,774
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,613
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 139
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,172
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -20,553
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -20,050
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4,397
X. Výnosové úroky (662) 4,397
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 410
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 410
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 3,987
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -16,566
P. Daň z príjmov (591, 595) 988
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -17,554
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
 • IČO:31330223 DIČ: 2020300436 IČ DPH: SK2020300436
 • Sídlo: VB Real Estate Services Slovakia, Cintorínska 3/a, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Augusta 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mag. (FH) Tamara Seifert, DI Boschstraße 45/22 Viedeň A-1190 Rakúska republika 12.06.2012
  Mag. Renate Schwarzenhofer Pezzlgasse 28/1 Viedeň A-1170 Rakúska republika 28.02.2013
  Mag. Hubert Prossegger Peregringasse 2 Viedeň 1090 Rakúska republika 12.09.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  VB Real Estate Services GmbH 265 552 € (100%) Viedeň 1090 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.12.2016Nové obchodné meno:
   VB Real Estate Services Slovakia, s. r. o. "v likvidácii"
   27.09.2016Nový štatutárny orgán:
   Mag. Hubert Prossegger Peregringasse 2 Viedeň 1090 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.09.2016
   28.03.2013Nový štatutárny orgán:
   Mag. Renate Schwarzenhofer Pezzlgasse 28/1 Viedeň A-1170 Rakúska republika Vznik funkcie: 28.02.2013
   11.10.2012Nové sidlo:
   Cintorínska 3/a Bratislava 811 08
   05.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Mag. (FH) Tamara Seifert , DI Boschstraße 45/22 Viedeň A-1190 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.06.2012
   11.06.2011Noví spoločníci:
   VB Real Estate Services GmbH Peregringasse 2 Viedeň 1090 Rakúska republika
   10.05.2001Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnístva
   09.08.2000Nové predmety činnosti:
   leasingová činnosť
   01.02.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.08.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realitná kancelária
   sprostredkovanie, nákup a predaj všetkých druhov tovaru. S tovarmi, na ktoré sa vyžaduje licencia, je možné obchodovať len po jej získaní
   management a obchodné vedenie projektových spoločností