Vytvoriť faktúru

F. R. & G. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno F. R. & G.
IČO 31330312
DIČ 2020299556
IČ DPH SK2020299556
Dátum vzniku 17 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F. R. & G.
Ružová 8
90028
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 589 €
Zisk -632 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,148
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,070
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,632
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,632
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,632
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 438
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 349
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 89
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 78
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 78
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,148
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,162
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,810
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -830
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,680
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,680
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -632
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -14
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) -14
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -14
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 39,712
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 40,589
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,252
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,760
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,577
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,158
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 523
D. Služby (účtová skupina 51) 39,528
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 24
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 83
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 431
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -32,039
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 103
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 103
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -103
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 328
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -632
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31330312 DIČ: 2020299556 IČ DPH: SK2020299556
 • Sídlo: F. R. & G., Ružová 8, 90028, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Augusta 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľudmila Pastierová 94 Dolný Bar 930 14 08.03.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ľudmila Pastierová 2 490 € (37.5%) 94 Dolný Bar 930 14
  Oleg Pastier 2 490 € (37.5%) Dolný Bar 930 14
  Karol Chmel 1 660 € (25%) Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.10.2009Noví spoločníci:
   Oleg Pastier 94 Dolný Bar 930 14
   15.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Oleg Pastier Furdekova 7 Bratislava 851 04
   07.11.2007Noví spoločníci:
   Ľudmila Pastierová 94 Dolný Bar 930 14
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudmila Pastierová 94 Dolný Bar 930 14 Vznik funkcie: 08.03.1995
   06.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Pastierková 94 Dolný Bar 930 14
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudmila Pastierková 94 Dolný Bar 930 14 Vznik funkcie: 08.03.1995
   23.10.2007Noví spoločníci:
   Ľudmila Pastierková 94 Dolný Bar 930 14
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudmila Pastierková 94 Dolný Bar 930 14 Vznik funkcie: 08.03.1995
   22.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Piatková Brnianska 23 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudmila Piatková Brnianska 23 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 08.03.1995
   23.12.2005Nové sidlo:
   Ružová 8 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudmila Piatková Brnianska 23 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 08.03.1995
   22.12.2005Zrušené sidlo:
   Brnianska 23 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Pastier Romanova 42/42B Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudmila Piatková Brnianska 23 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 08.03.1995
   03.04.2002Nové sidlo:
   Brnianska 23 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudmila Piatková Brnianska 23 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 08.03.1995
   02.04.2002Zrušené sidlo:
   Štefánikova 23 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudmila Piatková Štefánikova 23 Bratislava 811 05
   04.06.2001Noví spoločníci:
   Karol Chmel Medveďovej 22 Bratislava 851 04
   Jozef Pastier Romanova 42/42B Bratislava 851 02
   Ľudmila Piatková Brnianska 23 Bratislava 811 04
   Oleg Pastier Furdekova 7 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudmila Piatková Štefánikova 23 Bratislava 811 05
   03.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Karol Chmel J. Kráľa 1299 Zvolen 960 01
   Jiří Olič nám. SNP 6 Bratislava 811 06
   Jozef Pastier Romanova 42/42B Bratislava 851 02
   Oleg Pastier Záhradnícka 29 Bratislava 811 07
   Ľudmila Piatková Štefánikova 23 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudmila Piatková Štefánikova 23 Bratislava 811 05
   23.03.1995Nový štatutárny orgán:
   Ľudmila Piatková Štefánikova 23 Bratislava 811 05
   22.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Pastier Romanova 42/42B Bratislava 851 02
   17.08.1992Nové obchodné meno:
   F. R. & G. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 23 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   obchodná činnosť
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Karol Chmel J. Kráľa 1299 Zvolen 960 01
   Jiří Olič nám. SNP 6 Bratislava 811 06
   Jozef Pastier Romanova 42/42B Bratislava 851 02
   Oleg Pastier Záhradnícka 29 Bratislava 811 07
   Ľudmila Piatková Štefánikova 23 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Pastier Romanova 42/42B Bratislava 851 02