Vytvoriť faktúru

ENGAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ENGAS
IČO 31330371
DIČ 2020397390
IČ DPH SK2020397390
Dátum vzniku 19 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENGAS
Nábrežie mládeže 89
94901
Nitra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 277 582 €
Zisk -130 904 €
Aktíva 4 956 646 €
Vlastný kapitál 3 203 547 €
Kontaktné informácie
Email engas1@stonline.sk
Phone(s) 0254653791, 0376505424
Mobile phone(s) 0905885330, 0907774830
Dátum aktualizácie údajov: 24.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,840,752
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,840,752
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,355,840
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 140,159
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 84,324
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 83
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 55,752
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,980,911
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,982,392
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 2,406,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 2,406,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 218,430
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 488,534
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -130,904
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 998,519
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 861,039
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 137,415
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,134
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 8,392
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 16,485
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 106,404
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 65
Dátum aktualizácie údajov: 24.10.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 277,582
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 270,911
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,670
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 409,995
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,743
C. Služby (účtová skupina 51) 68,443
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 105,394
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,093
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 216,912
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 977
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,433
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -132,413
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 195,725
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3,356
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 3,262
X. Výnosové úroky (662) 94
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 871
M. Nákladové úroky (562) 137
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 734
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 2,485
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -129,928
P. Daň z príjmov (591, 595) 976
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -130,904
Dátum aktualizácie údajov: 24.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 24.10.2016
 • IČO:31330371 DIČ: 2020397390 IČ DPH: SK2020397390
 • Sídlo: ENGAS, Nábrežie mládeže 89, 94901, Nitra
 • Dátum vzniku: 19 Augusta 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Mojžiš, CSc. Magurská 3488/5B Bratislava - Nové Mesto 831 01 21.10.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  LANY INVESTMENT CORPORATION LIMITED 1 082 700 € (45%) Msida Maltská republika
  OKLOPSIA HOLDING LIMITED 601 500 € (25%) Msida Maltská republika
  KUKBURG HOLDING a.s. 360 900 € (15%) Vonoklasy 252 28 Česká republika
  E-Invest Group a.s. 360 900 € (15%) Praha 1 118 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.10.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Mojžiš , CSc. Magurská 3488/5B Bratislava - Nové Mesto 831 01
   25.02.2015Noví spoločníci:
   E-Invest Group a.s. Hradčanské nám. 61/11 Praha 1 118 00 Česká republika
   08.01.2015Noví spoločníci:
   LANY INVESTMENT CORPORATION LIMITED Tal-Qroqq Street, Tower Gate Place MSD1703 Msida Maltská republika
   OKLOPSIA HOLDING LIMITED Tal-Qroqq Street, Tower Gate Place MSD1703 Msida Maltská republika
   KUKBURG HOLDING a.s. Lesní 100 Vonoklasy 252 28 Česká republika
   09.08.2007Nové predmety činnosti:
   plynárenstvo- výroba plynu
   20.04.2006Nové sidlo:
   Nábrežie mládeže 89 Nitra 949 01
   19.08.1992Nové obchodné meno:
   ENGAS s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   otvárka, príprava a dobývanie vyhradených ložísk
   úprava, zušlachťovanie a výroba energie v súvislosti s dobývaním
   osobitné zásahy do zemskej kôry
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ