Vytvoriť faktúru

ISSUA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ISSUA
IČO 31330410
DIČ 2020950041
Dátum vzniku 18 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISSUA
Kolárska 8
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 000 €
Zisk 92 800 €
Aktíva 183 631 €
Vlastný kapitál 182 836 €
Dátum aktualizácie údajov: 23.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 220,485
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 24,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 24,000
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 24,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 196,485
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 523
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 523
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 523
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 195,962
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,311
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 194,651
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 220,485
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 219,276
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 119,174
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 119,174
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 92,800
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,209
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 789
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 789
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 420
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 420
Dátum aktualizácie údajov: 23.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,000
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,350
D. Služby (účtová skupina 51) 1,910
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 430
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,650
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,090
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 90,017
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 90,000
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 90,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 17
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 17
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 75
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 75
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 89,942
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 93,592
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 792
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 792
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 92,800
Dátum aktualizácie údajov: 23.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.06.2016