Vytvoriť faktúru

EKO - PEMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKO - PEMA
Stav V likvidácii
IČO 31330649
DIČ 2020290965
IČ DPH SK2020290965
Dátum vzniku 21 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKO - PEMA
Padlých hrdinov 42
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 154 €
Zisk 1 735 €
Aktíva 4 337 €
Vlastný kapitál 4 143 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 16,187
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 16,187
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,187
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,917
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 350
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 106
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,103
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 20,104
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,877
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 5,000
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -858
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,735
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,227
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 16
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,211
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,430
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 893
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 720
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 168
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 11,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 40,154
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 20,719
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 15,531
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,904
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 37,250
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 10,572
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,380
C. Služby (účtová skupina 51) 5,236
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 4,271
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 478
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,313
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,000
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,904
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,062
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 680
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 680
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -680
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,224
P. Daň z príjmov (591, 595) 489
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,735
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31330649 DIČ: 2020290965 IČ DPH: SK2020290965
 • Sídlo: EKO - PEMA, Padlých hrdinov 42, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Augusta 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Stanislav Sárka Padlých hrdinov 42 Bratislava 821 06 06.05.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Stanislav Sárka 5 000 € (100%) Padlých hrdinov 42 Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.05.2014Noví spoločníci:
   Stanislav Sárka Padlých hrdinov 42 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Sárka Padlých hrdinov 42 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 06.05.2014
   30.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Sárková Palkovičova 1 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alžbeta Sárková Palkovičova 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 21.01.2014
   07.02.2014Nové sidlo:
   Padlých hrdinov 42 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   Noví spoločníci:
   Alžbeta Sárková Palkovičova 1 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Alžbeta Sárková Palkovičova 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 21.01.2014
   06.02.2014Zrušené sidlo:
   Eisnerova 21 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Masaryk M. Schneidra Trnavského 1929/9 Bratislava 841 01
   Zdenka Péková Eisnerova 6133/21 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Masaryk M. Schneidra Trnavského 1929/9 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 03.05.2011
   Zdenka Péková Eisnerova 6133/21 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 15.02.2011
   19.05.2011Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   spracovanie drevnej triesky, pilín, drevných a celulóznych materiálov a hmôt
   výroba palivového dreva a peliet
   skladovanie
   baliace činnosti, manipulácia s tovarom
   správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
   reklamné a marketingové služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Masaryk M. Schneidra Trnavského 1929/9 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Masaryk M. Schneidra Trnavského 1929/9 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 03.05.2011
   23.02.2011Nové obchodné meno:
   EKO - PEMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Eisnerova 21 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   Zdenka Péková Eisnerova 6133/21 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Zdenka Péková Eisnerova 6133/21 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 15.02.2011
   22.02.2011Zrušené obchodné meno:
   TeVa - spoločnosť s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Krivá 4 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít Macháček Sládkovičova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Macháček Sládkovičova 11 Bratislava
   Zdenka Péková - likvidátor Eisnerova 21 Bratislava
   30.11.1998Nové obchodné meno:
   TeVa - spoločnosť s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zdenka Péková - likvidátor Eisnerova 21 Bratislava
   29.11.1998Zrušené obchodné meno:
   TeVa - spoločnosť s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.04.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   24.04.1997Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná živnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, a to vo forme zahraničnoobchodnej, veľkoobchodnej maloobchodnej
   22.12.1994Nové sidlo:
   Krivá 4 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Macháček Sládkovičova 11 Bratislava
   21.12.1994Zrušené sidlo:
   Sládkovičova 11 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít Macháček Sládkovičova 11 Bratislava
   Pavel Majerský Konventná 5 Bratislava
   Zdena Péková Eisnerova 21 Bratislava
   Mária Rusnáková Mlynarovičova 12 Bratislava
   Jaroslav Šmidovič Obchodná 2 Bratislava
   21.08.1992Nové obchodné meno:
   TeVa - spoločnosť s r.o.
   Nové sidlo:
   Sládkovičova 11 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná živnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, a to vo forme zahraničnoobchodnej, veľkoobchodnej maloobchodnej
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Macháček Sládkovičova 11 Bratislava
   Pavel Majerský Konventná 5 Bratislava
   Zdena Péková Eisnerova 21 Bratislava
   Mária Rusnáková Mlynarovičova 12 Bratislava
   Jaroslav Šmidovič Obchodná 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľudovít Macháček Sládkovičova 11 Bratislava