Vytvoriť faktúru

M. Preymesser Logistika - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M. Preymesser Logistika
IČO 31330746
DIČ 2020350343
IČ DPH SK2020350343
Dátum vzniku 19 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M. Preymesser Logistika
Prístavná 12
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 563 838 €
Zisk 56 953 €
Aktíva 587 880 €
Vlastný kapitál 328 526 €
Kontaktné informácie
Email office@preymesser.sk
Phone(s) 0262414195, 0262414196, 0262414197
Fax(es) 0262414198
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 534,260
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 533,026
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 15
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 15
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 5,494
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 5,494
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 256,483
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 256,483
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 256,483
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 271,034
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 779
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 270,255
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,234
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,234
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 534,260
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 285,479
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,660
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,594
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,594
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 186,078
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 260,017
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -73,939
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 56,953
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 248,781
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 659
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 659
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 235,396
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 194,364
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 194,364
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,824
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,370
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,838
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,726
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,545
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 181
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,559,144
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,563,838
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,559,144
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -21
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,715
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,496,895
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,228
D. Služby (účtová skupina 51) 1,386,855
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 101,765
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 74,060
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,057
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,648
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 256
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -76
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,867
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 66,943
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 167,040
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24,757
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 866
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 866
XII. Kurzové zisky (663) 23,891
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,459
O. Kurzové straty (563) 18,042
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 417
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,298
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 73,241
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 16,288
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 14,645
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,643
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 56,953
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
 • IČO:31330746 DIČ: 2020350343 IČ DPH: SK2020350343
 • Sídlo: M. Preymesser Logistika, Prístavná 12, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Augusta 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Hermann Brenninger Waldweg 14 Thalmassing - Obersanding 931 07 Nemecko 08.04.2011
  Ing. Andrej Majoroš Tupolevova 22 Bratislava 851 01 19.08.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  M. Preymesser Beteiligungs GmbH 16 597 € (50%) Obertraublinger Str. 1 Neutraubling 930 73 SRN
  M. Preymesser GmbH & Co. KG Spedition 16 597 € (50%) Leierndorfer Str. 27 Langquaid 840 85 SRN
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.09.2013Nové sidlo:
   Prístavná 12 Bratislava-Ružinov 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Hermann Brenninger Waldweg 14 Thalmassing - Obersanding 931 07 Nemecko Vznik funkcie: 08.04.2011
   01.03.2008Nové obchodné meno:
   M. Preymesser Logistika s. r. o.
   Noví spoločníci:
   M. Preymesser GmbH & Co. KG Spedition Leierndorfer Str. 27 Langquaid 840 85 SRN
   M. Preymesser Beteiligungs GmbH Obertraublinger Str. 1 Neutraubling 930 73 SRN
   14.03.1995Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   colná deklarácia
   19.08.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   logistika, sprostredkovanie dopravy
   prevádzkovanie skladov
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Majoroš Tupolevova 22 Bratislava 851 01