Vytvoriť faktúru

TERCOMONT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TERCOMONT
IČO 31330878
DIČ 2020290921
Dátum vzniku 24 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TERCOMONT
Zátišie 1
83103
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 984 €
Aktíva 4 591 €
Vlastný kapitál -28 506 €
Kontaktné informácie
Email tcm@terco.sk
Phone(s) 0244454361
Fax(es) 0244454381
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,618
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,604
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,587
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 470
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,117
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 14
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 14
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,618
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,490
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,804
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,381
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,381
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -3,319
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -45,044
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,142
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -55,186
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,984
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,108
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 32,898
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 14
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 32,404
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 210
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 210
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,296
D. Služby (účtová skupina 51) 88
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 915
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 915
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 293
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,296
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -88
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 208
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 208
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -208
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,504
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,984
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31330878 DIČ: 2020290921
 • Sídlo: TERCOMONT, Zátišie 1, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Augusta 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Mislovič Haanova 26 Bratislava 851 04 11.09.1998
  Ladislav Vychodil Prokopa Veľkého 15 Bratislava 811 04 11.09.1998
  Jozef Novák Puškinova 21 Pezinok 902 01 11.09.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Mislovič 2 224 € (33.3%) Haanova 26 Bratislava 851 04
  Ladislav Vychodil 2 224 € (33.3%) Prokopa Veľkého 15 Bratislava 811 04
  Jozef Novák 2 224 € (33.3%) Puškinova 21 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.07.2003Noví spoločníci:
   Peter Mislovič Haanova 26 Bratislava
   Jozef Novák Puškinova 21 Pezinok
   Ladislav Vychodil Prokopa Veľkého 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Mislovič Haanova 26 Bratislava
   Jozef Novák Puškinova 21 Pezinok
   Ladislav Vychodil Prokopa Veľkého 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Peter Mislovič Haanova 26 Bratislava
   Jozef Novák Puškinova 21 Pezinok
   Ladislav Vychodil Prokopa Veľkého 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Mislovič Haanova 26 Bratislava 851 04
   Ladislav Vychodil Prokopa Veľkého 15 Bratislava 811 04
   Jozef Novák Puškinova 21 Pezinok 902 01
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Mislovič Haanova 26 Bratislava
   Jozef Novák Puškinova 21 Pezinok
   Alexander Piovarcsy Haanova 24 Bratislava
   Ladislav Vychodil Prokopa Veľkého 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Mislovič Haanova 26 Bratislava 851 04
   Jozef Novák Puškinova 21 Pezinok 902 01
   Ladislav Vychodil Prokopa Veľkého 15 Bratislava 811 04
   31.10.1994Nové sidlo:
   Zátišie 1 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Novák Puškinova 21 Pezinok 902 01
   30.10.1994Zrušené sidlo:
   Lazaretská 19 Bratislava 811 08
   24.08.1992Nové obchodné meno:
   TERCOMONT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 19 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba kovov a kovových výrobkov
   vykonávanie tepelných a hlukových izolácií a ich konštr. riešenia
   výroba strojov s mechanickým pohonom
   činnosti v oblasti nehnuteľností
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Mislovič Haanova 26 Bratislava
   Jozef Novák Puškinova 21 Pezinok
   Alexander Piovarcsy Haanova 24 Bratislava
   Ladislav Vychodil Prokopa Veľkého 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Mislovič Haanova 26 Bratislava 851 04
   Ladislav Vychodil Prokopa Veľkého 15 Bratislava 811 04