Vytvoriť faktúru

Oto trade - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Oto trade
IČO 31330886
DIČ 2020327705
IČ DPH SK2020327705
Dátum vzniku 24 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Oto trade
Púchovská 8
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 373 187 €
Zisk 22 172 €
Aktíva 322 391 €
Vlastný kapitál 313 393 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0918575158
Mobile phone(s) 0918207273, 0918575158
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 32,226
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 32,226
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 32,226
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 298,009
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 22,937
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 113,603
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 138,623
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 330,235
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 321,565
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,960
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,960
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 38,740
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 250,693
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 22,172
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,670
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 316
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,354
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 73
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 211
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,852
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 218
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 373,187
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 343,171
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 29,100
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 916
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 352,508
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 264,867
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,983
C. Služby (účtová skupina 51) 56,664
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,471
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,036
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 10,480
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 20,679
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 33,757
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 14,799
X. Výnosové úroky (662) 14,799
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 6,706
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 441
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,265
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 8,093
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 28,772
P. Daň z príjmov (591, 595) 6,600
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 22,172
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31330886 DIČ: 2020327705 IČ DPH: SK2020327705
 • Sídlo: Oto trade, Púchovská 8, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Augusta 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Raučina Čečinova 18 Bratislava 821 05 24.08.1992
  Ing. Katarína Raučinová Sovia 7 Bratislava 831 01 12.06.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Raučina 4 980 € (50%) Čečinova 18 Bratislava 821 05
  Ing. Katarína Raučinová 4 980 € (50%) Sovia 7 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.09.2009Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Raučinová Sovia 7 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Raučinová Sovia 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 12.06.2006
   07.09.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Katarína Raučinová Brusnicová 12 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Raučinová Brusnicová 12 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 12.06.2006
   22.09.2006Nové obchodné meno:
   Oto trade spol. s r.o.
   21.09.2006Zrušené obchodné meno:
   Trade center DATALAN, spol. s r.o.
   23.06.2006Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Raučina Čečinová 18 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Raučinová Brusnicová 12 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 12.06.2006
   22.06.2006Zrušeny spoločníci:
   S.I.C. LLC Vermont Avenue, NW 1090 Suite 430, Washington, D.C. 200 05 Spojené štáty americké
   08.07.2005Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Raučinová Brusnicová 12 Bratislava 831 01
   07.07.2005Zrušeny spoločníci:
   DATALAN, a.s. IČO: 35 810 734 Landererova 1 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Mokrý J. Stanislava 29 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 15.06.1995
   17.03.2004Noví spoločníci:
   S.I.C. LLC Vermont Avenue, NW 1090 Suite 430, Washington, D.C. 200 05 Spojené štáty americké
   16.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Doležal , CSc. Hlaváčikova 2 Bratislava 841 05
   Ing. Jozef Mokrý J. Stanislava 29 Bratislava 841 05
   Ing. Štefan Petergáč Štefana Králika 12 Bratislava 841 07
   Ing. Vladimír Raučina Čečinova 18 Bratislava 821 05
   Ing. Dušan Richtárik Hlaváčiková 20 Bratislava 841 05
   15.10.2002Noví spoločníci:
   DATALAN, a.s. IČO: 35 810 734 Landererova 1 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Raučina Čečinova 18 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 24.08.1992
   Ing. Jozef Mokrý J. Stanislava 29 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 15.06.1995
   14.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Hábovčík Opletalova 53 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Mokrý J. Stanislava 29 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Raučina Čečinova 19 Bratislava 821 05
   21.02.2002Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Raučina Čečinova 18 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Raučina Čečinova 19 Bratislava 821 05
   20.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Raučina Pavla Horova 22 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Raučina Pavla Horova 22 Bratislava 841 07
   14.05.2001Nové sidlo:
   Púchovská 8 Bratislava 831 06
   13.05.2001Zrušené sidlo:
   Opletalova 53 Bratislava 841 07
   26.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Doležal , CSc. Hlaváčikova 2 Bratislava 841 05
   Ing. Ivan Hábovčík Opletalova 53 Bratislava 841 07
   Ing. Jozef Mokrý J. Stanislava 29 Bratislava 841 05
   Ing. Štefan Petergáč Štefana Králika 12 Bratislava 841 07
   Ing. Vladimír Raučina Pavla Horova 22 Bratislava 841 07
   Ing. Dušan Richtárik Hlaváčiková 20 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Mokrý J. Stanislava 29 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Raučina Pavla Horova 22 Bratislava 841 07
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Doležal Hlaváčikova 2 Bratislava
   Ing. Ivan Hábovčík Opletalova 53 Bratislava
   Ing. Jozef Mokrý J. Stanislava 29 Bratislava
   Ing. Štefan Petergáč Štefana Králika Bratislava
   Ing. Vladimír Raučina Pavla Horova 22 Bratislava
   Ing. Dušan Richtárik Hlaváčiková 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Mokrý J. Stanislava 29 Bratislava
   Ing. Vladimír Raučina Pavla Horova 22 Bratislava
   11.08.1995Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Doležal Hlaváčikova 2 Bratislava
   Ing. Ivan Hábovčík Opletalova 53 Bratislava
   Ing. Jozef Mokrý J. Stanislava 29 Bratislava
   Ing. Štefan Petergáč Štefana Králika Bratislava
   Ing. Vladimír Raučina Pavla Horova 22 Bratislava
   Ing. Dušan Richtárik Hlaváčiková 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Mokrý J. Stanislava 29 Bratislava
   10.08.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Doležal Kríkova 5 Bratislava
   Ing. Ivan Hábovčík Opletalova 53 Bratislava
   Ing. Štefan Petergáč Štefana Králika Bratislava
   Ing. Vladimír Raučina Pavla Horova 22 Bratislava
   Ing. Dušan Richtárik Čajkovského 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Hábovčík Opletalova 53 Bratislava
   24.08.1992Nové obchodné meno:
   Trade center DATALAN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Opletalova 53 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   viazanie kníh a ich konečné spracovanie
   sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh počítačom
   rozmnožovanie nahraných nosičov
   predaj dvojstopových motorových vozidiel
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   reklamná činnosť
   poradenská, konzultačná a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej a automatiz. techniky, spracovanie dát, informatiky
   opravy el. strojov a prístrojov
   opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   opravy elektrických prístrojov pre domác- nosť
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Doležal Kríkova 5 Bratislava
   Ing. Ivan Hábovčík Opletalova 53 Bratislava
   Ing. Štefan Petergáč Štefana Králika Bratislava
   Ing. Vladimír Raučina Pavla Horova 22 Bratislava
   Ing. Dušan Richtárik Čajkovského 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Hábovčík Opletalova 53 Bratislava
   Ing. Vladimír Raučina Pavla Horova 22 Bratislava