Vytvoriť faktúru

Paragon - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Paragon
IČO 31330941
DIČ 2020314780
IČ DPH SK2020314780
Dátum vzniku 26 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Paragon
Račianska 96
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 519 252 €
Zisk -152 019 €
Kontaktné informácie
Email paragon@paragon.sk
Phone(s) 0265424750, 0265424751, 0265424558, 0265424742, 0265421012
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 151,258
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 39,837
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 39,837
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 39,837
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 106,806
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10,695
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,695
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,962
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,711
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,711
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 46
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,205
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 78,149
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,147
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 77,002
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,615
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,615
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 151,258
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 105,416
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 664
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 250,132
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 250,132
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -152,019
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,842
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,198
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,198
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 41,595
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,852
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,852
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,611
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,777
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,612
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,743
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,049
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,049
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 517,730
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 519,252
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 136,706
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 381,024
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,522
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 667,983
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 82,279
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 154,096
D. Služby (účtová skupina 51) 223,971
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 184,565
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 133,246
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 46,841
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,478
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 875
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,095
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,095
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,102
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -148,731
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 57,384
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 415
O. Kurzové straty (563) 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 409
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -407
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -149,138
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -152,019
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31330941 DIČ: 2020314780 IČ DPH: SK2020314780
 • Sídlo: Paragon, Račianska 96, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Augusta 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Fabiánek Pražská 35 Bratislava 811 04 19.12.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Fabiánek 6 639 € (100%) Pražská 35 Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.03.2013Nové sidlo:
   Račianska 96 Bratislava 831 02
   08.03.2013Zrušené sidlo:
   Mlynská dolina, areál UK, č.p. 175, P.O.BOX 63 Bratislava 840 00
   19.12.2002Nové sidlo:
   Mlynská dolina, areál UK, č.p. 175, P.O.BOX 63 Bratislava 840 00
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabiánek Pražská 35 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fabiánek Pražská 35 Bratislava 811 04
   18.12.2002Zrušené sidlo:
   Mlynská dolina, areál UK, č.p. 175 Bratislava 842 15
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fabianek Adámiho 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fabianek Adámiho 4 Bratislava 841 05
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabianek Adámiho 4 Bratislava 841 05
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fabianek Adámiho 4 Bratislava 841 05
   27.01.1998Nové sidlo:
   Mlynská dolina, areál UK, č.p. 175 Bratislava 842 15
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabianek Adámiho 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fabianek Adámiho 4 Bratislava 841 05
   26.01.1998Zrušené sidlo:
   Syslia 46 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fabianek Žalmanova 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fabianek Žalmanova 4 Bratislava 841 05
   07.09.1995Nové predmety činnosti:
   montáž, inštalácia, uvedenie do prevádzky a servis chladiacich a klimatizačných zariadení
   16.08.1994Nové sidlo:
   Syslia 46 Bratislava 821 05
   15.08.1994Zrušené sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava 821 09
   26.08.1992Nové obchodné meno:
   Paragon spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná a poradenská činnosť, inžiniering, v oblasti technických zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabianek Žalmanova 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Fabianek Žalmanova 4 Bratislava 841 05