Vytvoriť faktúru

GEOFO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GEOFO
IČO 31331076
DIČ 2020345063
IČ DPH SK2020345063
Dátum vzniku 27 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEOFO
Na vyhliadke 34
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 149 143 €
Zisk 33 314 €
Aktíva 200 220 €
Vlastný kapitál 160 736 €
Kontaktné informácie
Email geofo@nextra.sk
Phone(s) 0243640225, 0243640226
Mobile phone(s) +421905513041, +421905657889, 0905513041, 0905657889
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 76,849
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 24,755
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 24,755
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 52,094
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 102,006
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 48,305
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,316
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 45,164
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 178,855
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 146,621
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,279
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 2,955
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 99,434
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 33,314
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,234
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) -5
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 29,929
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,992
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 14,842
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,095
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,310
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 149,143
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 149,143
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 102,083
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,259
C. Služby (účtová skupina 51) 41,058
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 42,798
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 808
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,160
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 47,060
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 98,826
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5
X. Výnosové úroky (662) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,641
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,641
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,636
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 44,424
P. Daň z príjmov (591, 595) 11,110
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 33,314
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31331076 DIČ: 2020345063 IČ DPH: SK2020345063
 • Sídlo: GEOFO, Na vyhliadke 34, 84107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Augusta 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Michal Fotta Na vyhliadke 34 Bratislava 27.08.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Michal Fotta 6 639 € (100%) Na vyhliadke 34 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.07.2011Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   01.09.2004Noví spoločníci:
   Ing. Michal Fotta Na vyhliadke 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Fotta Na vyhliadke 34 Bratislava Vznik funkcie: 27.08.1992
   31.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Fotta Na vyhliadke 34 Bratislava
   Ing. Vladimíra Kubinová Majerníkova 18/22 Bratislava
   Ing. Peter Straňan Segnerova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Fotta Na vyhliadke 34 Bratislava
   26.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Michal Fotta Na vyhliadke 34 Bratislava
   Ing. Vladimíra Kubinová Majerníkova 18/22 Bratislava
   Ing. Peter Straňan Segnerova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Fotta Na vyhliadke 34 Bratislava
   25.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Fotta Na vyhliadke 34 Bratislava
   Ing. Vladimíra Kubinová Majerníkova 18/22 Bratislava
   Ing. Peter Straňan Segnerova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Fotta
   27.08.1992Nové obchodné meno:
   GEOFO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Na vyhliadke 34 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické činnosti
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základme zmluvy s autorom
   poradensko-komerčná činnosť v oblasti stavebníctva
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Fotta Na vyhliadke 34 Bratislava
   Ing. Vladimíra Kubinová Majerníkova 18/22 Bratislava
   Ing. Peter Straňan Segnerova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Michal Fotta