Vytvoriť faktúru

Osiris Trade - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Osiris Trade
IČO 31331157
DIČ 2020816237
IČ DPH SK2020816237
Dátum vzniku 31 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Osiris Trade
Jána Poničana 3
84108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 39 795 €
Zisk -4 652 €
Aktíva 11 234 €
Vlastný kapitál 9 560 €
Dátum aktualizácie údajov: 27.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,105
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,030
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,030
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,030
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,075
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,200
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,200
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,200
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,875
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 387
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,488
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,105
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,908
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,588
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,588
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,652
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,197
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,097
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,278
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,278
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 819
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 100
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 100
Dátum aktualizácie údajov: 27.06.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 39,795
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 39,795
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,376
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,457
D. Služby (účtová skupina 51) 35,875
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,581
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,537
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 111
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 111
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -111
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,692
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,652
Dátum aktualizácie údajov: 27.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.06.2016