Vytvoriť faktúru

ITALIA AGENCY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ITALIA AGENCY
IČO 31331271
DIČ 2020318927
IČ DPH SK2020318927
Dátum vzniku 31 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ITALIA AGENCY
ul. Svornosti 50
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 289 481 €
Zisk 24 €
Aktíva 358 664 €
Vlastný kapitál 238 451 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245520318, 0245527143, 0245640596, 0245640597, 0245640598, 0905702295
Mobile phone(s) +421905702295
Fax(es) 0245527143
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 242,062
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 242,062
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,185
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 117,260
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 44,222
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 55
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,856
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 359,322
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 238,475
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 16,598
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 16,598
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 22,886
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 198,967
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 24
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 120,847
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,833
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 116,531
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 42,689
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,562
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,280
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 68,000
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,483
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 289,481
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 220,732
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 41,876
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,873
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 288,260
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 188,226
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,686
C. Služby (účtová skupina 51) 31,551
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 30,629
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,731
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 18,954
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 6,115
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 368
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,221
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 34,145
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 238
N. Kurzové straty (563) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 236
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -237
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 984
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 24
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31331271 DIČ: 2020318927 IČ DPH: SK2020318927
 • Sídlo: ITALIA AGENCY, ul. Svornosti 50, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Augusta 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Béla Varga Gercenova 33 Bratislava - Petržalka 851 01 31.08.1992
  Judit Molnár Priekopnícka 14 Bratislava 821 06 27.06.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Béla Varga 16 598 € (100%) Gercenova 33 Bratislava - Petržalka 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.07.2013Noví spoločníci:
   Béla Varga Gercenova 33 Bratislava - Petržalka 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Béla Varga Gercenova 33 Bratislava - Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 31.08.1992
   10.07.2013Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Varga Gercenova 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Varga Gercenova 33 Bratislava 851 01
   05.07.2012Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Judit Molnár Priekopnícka 14 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.06.2012
   04.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Morini Marco Largo Pio XII 17 S.michele - 41040 Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   17.11.2007Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   marketing a management
   skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   prenájom motorových vozidiel
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5t
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
   upratovacie služby
   administratívne práce
   16.12.2004Nové sidlo:
   ul. Svornosti 50 Bratislava 821 06
   15.12.2004Zrušené sidlo:
   Gunduličova 1 Bratislava 811 05
   16.02.2000Nové sidlo:
   Gunduličova 1 Bratislava 811 05
   15.02.2000Zrušené sidlo:
   Pri Vinohradoch 71 Bratislava 831 06
   22.06.1998Nové obchodné meno:
   ITALIA AGENCY s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Vojtech Varga Gercenova 33 Bratislava 851 01
   Morini Marco Largo Pio XII 17 S.michele - 41040 Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   Vojtech Varga Gercenova 33 Bratislava 851 01
   21.06.1998Zrušené obchodné meno:
   ITALIA INTERNATIONAL AGENCY, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Varga Gercenova 33 Bratislava
   Morini Marco Largo Pio XII 17 S.michele - 41040 Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Varga Fialkova 8 Fiľakovo
   24.05.1995Nové sidlo:
   Pri Vinohradoch 71 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Morini Marco Largo Pio XII 17 S.michele - 41040 Taliansko
   23.05.1995Zrušené sidlo:
   Mánesovo námestie 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Boldog Ferenc Aulich u. 5 Budapest Maďarská republika
   Sonnini Giancarlo Via Salci 13 Torrita Di Siena 530 49 Taliansko
   Morini Marco Largo Pio XII 17 S.michele - 41040 Taliansko
   25.01.1994Nové sidlo:
   Mánesovo námestie 2 Bratislava 851 01
   24.01.1994Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 1 Bratislava 851 01
   31.05.1993Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 1 Bratislava 851 01
   30.05.1993Zrušené sidlo:
   Prievozská 30 Bratislava 827 99
   31.08.1992Nové obchodné meno:
   ITALIA INTERNATIONAL AGENCY, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 30 Bratislava 827 99
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Vojtech Varga Gercenova 33 Bratislava
   Boldog Ferenc Aulich u. 5 Budapest Maďarská republika
   Sonnini Giancarlo Via Salci 13 Torrita Di Siena 530 49 Taliansko
   Morini Marco Largo Pio XII 17 S.michele - 41040 Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vojtech Varga Fialkova 8 Fiľakovo