Vytvoriť faktúru

DISTLER - ŠUPPA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DISTLER - ŠUPPA
IČO 31331319
DIČ 2020328662
IČ DPH SK2020328662
Dátum vzniku 31 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DISTLER - ŠUPPA
Estónska 12
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 551 694 €
Zisk 197 717 €
Aktíva 207 352 €
Vlastný kapitál 97 158 €
Kontaktné informácie
Email office@distler-suppa.sk
Phone(s) 0244452362, 0249246742, 0249246942
Mobile phone(s) +421902182374
Fax(es) 0244452362
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 273,771
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,700
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,700
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,700
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 269,112
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 35,851
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 35,851
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,851
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 233,261
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,522
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 228,739
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,959
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,959
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 273,771
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 206,902
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,546
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,546
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 197,717
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 66,869
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 654
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 654
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 59,352
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,640
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,640
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,540
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,175
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,016
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,981
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,863
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,863
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 551,694
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 551,405
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 289
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 295,258
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,161
D. Služby (účtová skupina 51) 110,108
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 157,232
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 114,312
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 39,441
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,479
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 745
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,686
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,686
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 13,038
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,288
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 256,436
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 433,136
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,312
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,312
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,303
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 254,133
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 56,416
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 56,416
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 197,717
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31331319 DIČ: 2020328662 IČ DPH: SK2020328662
 • Sídlo: DISTLER - ŠUPPA, Estónska 12, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Augusta 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Distler Topoľčianska 17 Bratislava 31.08.1992
  Ing. František Šuppa Estónska 12 Bratislava 31.08.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavel Distler 6 640 € (50%) Topoľčianska 17 Bratislava
  Ing. František Šuppa 6 640 € (50%) Estónska 12 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.02.2002Nové sidlo:
   Estónska 12 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Distler Topoľčianska 17 Bratislava
   Ing. František Šuppa Estónska 12 Bratislava
   13.02.2002Zrušené sidlo:
   Zlaté piesky 16 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Distler Topoľčianska 17 Bratislava
   Ing. František Šuppa Estónska 12 Bratislava
   02.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Distler Topoľčianska 17 Bratislava
   Ing. František Šuppa Estónska 12 Bratislava
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Distler Topoľčianska 17 Bratislava
   Ing. František Šuppa Romanová 1/102 Bratislava
   31.08.1992Nové obchodné meno:
   DISTLER - ŠUPPA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zlaté piesky 16 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projetková činnosť v invetičnej výstavbe
   vykonávanie dopravných, inžinierskych, priemyslových a občianskych stavieb
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Distler Topoľčianska 17 Bratislava
   Ing. František Šuppa Romanová 1/102 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Distler Topoľčianska 17 Bratislava
   Ing. František Šuppa Estónska 12 Bratislava