Vytvoriť faktúru

SPDe - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SPDe
IČO 31331343
DIČ 2020312184
IČ DPH SK2020312184
Dátum vzniku 01 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPDe
Obchodná 41
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 146 930 €
Zisk -91 318 €
Aktíva 513 952 €
Vlastný kapitál 332 143 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252932425, +421252635523, +421252635522
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 19,340
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 19,340
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,340
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 60,120
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,793
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41,732
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,975
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 79,460
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 74,982
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 664
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,388
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 157,608
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -91,318
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,478
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,478
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,228
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,250
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 146,930
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,858
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 133,630
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 442
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 237,218
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,561
C. Služby (účtová skupina 51) 204,823
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 290
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,782
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,762
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -90,288
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -73,896
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 8
X. Výnosové úroky (662) 8
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 77
N. Kurzové straty (563) 5
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -69
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -90,357
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -91,318
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31331343 DIČ: 2020312184 IČ DPH: SK2020312184
 • Sídlo: SPDe, Obchodná 41, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Septembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. arch. Štefan Lichvár L. Dérera 33 Bratislava 13.02.2001
  Ing.arch. Mária Lichvárová L.Dérera 33 Bratislava 831 01 25.01.2005
  Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD Vranského 39 Brezno 977 01 25.01.2005
  Ing. arch. Michal Petráš Cesta na Kamzík 12690/5B Bratislava 831 01 25.01.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. arch. Štefan Lichvár 3 320 € (50%) L. Dérera 33 Bratislava
  Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD 996 € (15%) Vranského 39 Brezno 977 01
  Ing. arch. Michal Petráš 996 € (15%) Cesta na Kamzík 12690/5B Bratislava 831 01
  Ing. arch. Mária Lichvárová 1 328 € (20%) L.Dérera 33 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.11.2008Noví spoločníci:
   Ing. arch. Michal Petráš Cesta na Kamzík 12690/5B Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Michal Petráš Cesta na Kamzík 12690/5B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.01.2005
   06.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Michal Petráš P.O.Hviezdoslava 2328 Topoľčany 955 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Michal Petráš P.O.Hviezdoslava 2328 Topoľčany 955 01 Vznik funkcie: 25.01.2005
   29.01.2005Noví spoločníci:
   Ing. arch. Mária Lichvárová L.Dérera 33 Bratislava 831 01
   Ing. arch. Alexander Schleicher , PhD Vranského 39 Brezno 977 01
   Ing. arch. Michal Petráš P.O.Hviezdoslava 2328 Topoľčany 955 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Mária Lichvárová L.Dérera 33 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.01.2005
   Ing. arch. Alexander Schleicher , PhD Vranského 39 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 25.01.2005
   Ing. arch. Michal Petráš P.O.Hviezdoslava 2328 Topoľčany 955 01 Vznik funkcie: 25.01.2005
   28.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Peter Flimel Fialkové údolie 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Peter Flimel Fialkové údolie 25 Bratislava
   28.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. arch. Štefan Lichvár L. Dérera 33 Bratislava
   Ing. arch. Peter Flimel Fialkové údolie 25 Bratislava
   27.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Fischer Bellova 23 Bratislava
   Ing. arch. Peter Flimel Fialkové údolie 25 Bratislava
   Ing. arch. Štefan Lichvár L. Dérera 33 Bratislava
   Ing. Anton Scheber , CSc. Na kopci 8 Bratislava
   13.02.2001Nové obchodné meno:
   SPDe s.r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 41 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Fischer Bellova 23 Bratislava
   Ing. arch. Peter Flimel Fialkové údolie 25 Bratislava
   Ing. arch. Štefan Lichvár L. Dérera 33 Bratislava
   Ing. Anton Scheber , CSc. Na kopci 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Štefan Lichvár L. Dérera 33 Bratislava
   Ing. arch. Peter Flimel Fialkové údolie 25 Bratislava
   12.02.2001Zrušené obchodné meno:
   Softec Property Development, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dúbrovská 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Fischer Bellova 23 Bratislava
   Ing. arch. Peter Flimel Fialkové údolie 25 Bratislava
   Ing. arch. Štefan Lichvár L. Dérera 10 Bratislava
   Ing. Anton Scheber , CSc. Na kopci 8 Bratislava
   Ing. Norbert Zimmer Hanzlíčkova 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Fischer Bellova 23 Bratislava
   Ing. arch. Peter Flimel Fialkové údolie 25 Bratislava
   Ing. arch. Štefan Lichvár L. Dérera 10 Bratislava
   Ing. Anton Scheber , CSc. Na kopci 8 Bratislava
   01.09.1992Nové obchodné meno:
   Softec Property Development, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dúbrovská 3 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v investorskej a inžinierskej oblasti
   sprostredkovateľská a konzultačná činnosť v oblasti architektúry
   sprostredkovateľská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   činnosť realitnej kancelárie
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Fischer Bellova 23 Bratislava
   Ing. arch. Peter Flimel Fialkové údolie 25 Bratislava
   Ing. arch. Štefan Lichvár L. Dérera 10 Bratislava
   Ing. Anton Scheber , CSc. Na kopci 8 Bratislava
   Ing. Norbert Zimmer Hanzlíčkova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Fischer Bellova 23 Bratislava
   Ing. arch. Peter Flimel Fialkové údolie 25 Bratislava
   Ing. arch. Štefan Lichvár L. Dérera 10 Bratislava
   Ing. Anton Scheber , CSc. Na kopci 8 Bratislava