Vytvoriť faktúru

HELWA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HELWA
IČO 31331360
DIČ 2020301360
IČ DPH SK2020301360
Dátum vzniku 02 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HELWA
Hraničiarska 58
85110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 106 €
Zisk -1 738 €
Aktíva 11 862 €
Vlastný kapitál -11 130 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 617
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 617
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 617
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 154
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 463
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 617
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,868
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -17,769
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -17,769
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,738
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,485
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 13,285
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,622
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,622
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,703
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,106
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,106
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 11,106
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,815
D. Služby (účtová skupina 51) 709
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 11,106
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -709
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -709
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 69
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 69
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -69
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -778
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,738
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31331360 DIČ: 2020301360 IČ DPH: SK2020301360
 • Sídlo: HELWA, Hraničiarska 58, 85110, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Septembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Walter Rinalda Hraničiarska 125/58 Bratislava 20.08.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Helena Rinaldová 13 280 € (100%) Bratislava 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.12.2000Noví spoločníci:
   Helena Rinaldová Hraničiarska 125/58 Bratislava 851 10
   20.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Walter Rinalda Hraničiarska 125/58 Bratislava
   28.08.1998Noví spoločníci:
   Walter Rinalda Hraničiarska 125/58 Bratislava
   27.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Walter Rinalda Hraničiarska 125/58 Bratislava
   20.08.1997Noví spoločníci:
   Walter Rinalda Hraničiarska 125/58 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Walter Rinalda Hraničiarska 125/58 Bratislava
   19.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Walter Rinalda Cukrová 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Walter Rinalda
   29.04.1997Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom ich spracovania alebo predaja
   12.02.1997Nové sidlo:
   Hraničiarska 58 Bratislava 851 10
   11.02.1997Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   02.09.1992Nové obchodné meno:
   HELWA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov /s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní/
   akvizičná činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Walter Rinalda Cukrová 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Walter Rinalda