Vytvoriť faktúru

ACCESS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ACCESS
IČO 31331386
DIČ 2020335834
IČ DPH SK2020335834
Dátum vzniku 01 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ACCESS
Račianska 109/B
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 392 017 €
Zisk -27 537 €
Aktíva 167 135 €
Vlastný kapitál -875 356 €
Kontaktné informácie
Email access@access.sk
Phone(s) 0244257735, 0244457339, 0244641321
Fax(es) 0244257736
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 54,133
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 51,734
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 27,795
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 148,995
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 98,725
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,681
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,179
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 203,128
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -902,892
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,642
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,642
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 661
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -882,658
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -27,537
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,106,020
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 47,011
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,059,009
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 185,075
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,088
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,676
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 867,170
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 392,017
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 287,524
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 102,196
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,297
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 410,653
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 141,232
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 96,623
C. Služby (účtová skupina 51) 112,738
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 29,436
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 894
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 12,963
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 10,200
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,567
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -18,636
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 39,127
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 7,941
M. Nákladové úroky (562) 3,359
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,582
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -7,941
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -26,577
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -27,537
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31331386 DIČ: 2020335834 IČ DPH: SK2020335834
 • Sídlo: ACCESS, Račianska 109/B, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Septembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Miroslav Uhliar Karola Adlera 11 Bratislava 841 01 29.04.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Miroslav Uhliar 6 640 € (100%) Karola Adlera 11 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.02.2014Nové predmety činnosti:
   Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   Prípravné práce pri realizácii stavby
   Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie
   Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
   Počítačové služby
   Donášková služba
   Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.02.2014Zrušeny predmety činnosti:
   Nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohumil Svoboda Moyšova 3318/2 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohumil Svoboda Moyšova 3318/2 Bratislava 841 02
   29.04.2010Noví spoločníci:
   Miroslav Uhliar Karola Adlera 11 Bratislava 841 01
   Ing. Bohumil Svoboda Moyšova 3318/2 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Uhliar Karola Adlera 11 Bratislava 841 01
   Ing. Bohumil Svoboda Moyšova 3318/2 Bratislava 841 02
   28.04.2010Zrušeny spoločníci:
   INTERNATIONAL INVESTMENTS AND SECURITIES HOLDING a.s. IČO: 35 742 780 Račianska 109/B Bratislava 831 02
   Ing. Bohumil Svoboda Karola Adlera 32 Bratislava 841 01
   Miroslav Uhliar Sekurisova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Pekarovič Jahodová 19 Bratislava 831 01
   Ing. Bohumil Svoboda Karola Adlera 32 Bratislava 841 01
   Miroslav Uhliar Sekurisova 2 Bratislava
   10.06.1999Noví spoločníci:
   INTERNATIONAL INVESTMENTS AND SECURITIES HOLDING a.s. IČO: 35 742 780 Račianska 109/B Bratislava 831 02
   Ing. Bohumil Svoboda Karola Adlera 32 Bratislava 841 01
   Miroslav Uhliar Sekurisova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Pekarovič Jahodová 19 Bratislava 831 01
   Ing. Bohumil Svoboda Karola Adlera 32 Bratislava 841 01
   Miroslav Uhliar Sekurisova 2 Bratislava
   09.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Pekarovič Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Ivana Sabolová Osloboditeľská 28 Bratislava
   Miroslav Uhliar Sekurisova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Pekarovič Jahodová 19 Bratislava 831 01
   Miroslav Uhliar Sekurisova 2 Bratislava 841 01
   07.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Pekarovič Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Ivana Sabolová Osloboditeľská 28 Bratislava
   Miroslav Uhliar Sekurisova 2 Bratislava
   06.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Mazák Jegorovovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Juraj Pekarovič Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Ivana Sabolová Osloboditeľská 28 Bratislava
   08.11.1995Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Pekarovič Jahodová 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Pekarovič Jahodová 19 Bratislava 831 01
   Miroslav Uhliar Sekurisova 2 Bratislava 841 01
   07.11.1995Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Mária Hlinková Fedinova 18 Bratislava
   Ing. Juraj Pekarovič Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Ľubomír Šurámyi Obchodná 27 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Mazák
   Ing. Juraj Pekarovič
   01.09.1992Nové obchodné meno:
   ACCESS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 109/B Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Noví spoločníci:
   JUDr. Mária Hlinková Fedinova 18 Bratislava
   Ing. Stanislav Mazák Jegorovovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Juraj Pekarovič Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Ivana Sabolová Osloboditeľská 28 Bratislava
   Ing. Ľubomír Šurámyi Obchodná 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Mazák
   Ing. Juraj Pekarovič