Vytvoriť faktúru

EPIC - SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EPIC - SLOVAKIA
Stav Zrušená
IČO 31331475
DIČ 2020299215
IČ DPH SK2020299215
Dátum vzniku 01 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EPIC - SLOVAKIA
Mudroňova 25/A
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 017 €
Zisk -15 809 €
Vlastný kapitál 646 931 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254411431
Fax(es) 0254411318
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 921,329
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 890,324
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 883,685
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 71,267
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 791,723
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,567
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 9,128
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 6,639
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 29,938
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,092
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 92
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 92
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 5,000
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 4,268
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 4,268
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,578
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 20,578
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,067
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,067
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 921,329
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 671,855
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 5,600
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 674,761
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,604,054
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -929,293
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,809
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 249,474
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 12,684
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 12,684
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 233,469
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 30,274
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,274
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 80,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,172
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,178
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,022
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 115,823
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,321
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,321
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 24,017
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 24,017
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 24,017
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,552
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,490
D. Služby (účtová skupina 51) 7,839
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,843
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,162
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,501
4. Sociálne náklady (527, 528) 180
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 113
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,008
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,008
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 259
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,535
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,688
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,470
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 842
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 842
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,628
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,628
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,624
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,005
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,005
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 5,586
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 33
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,154
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,689
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,120
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,120
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,809
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31331475 DIČ: 2020299215 IČ DPH: SK2020299215
 • Sídlo: EPIC - SLOVAKIA, Mudroňova 25/A, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Septembra 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.04.2015Zrušené obchodné meno:
   EPIC - SLOVAKIA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mudroňova 25/A Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť pre česko - slovenské firmy v oblasti privatizácie, reorganizácie, financovania, oceňovania majetku a voľby zahraničného partnera
   poradenská činnosť pre zahraničné firmy týkajúca sa účasti v podnikoch, predaja podnikov a zakladania spoločných podnikov /joint ventures/ na Slovensku
   poradenská činnosť v oblasti účtovníctva, bilancií a daní
   podielnictvo a účasť v iných podnikoch, najmä v oblasti služieb
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   CITY INVEST, s.r.o. Zámocká 30 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Gustav Wurmböck Salmannsdorfer str. 28 Viedeň 1190 Rakúsko Vznik funkcie: 23.09.2004
   Mgr. Martin Nagy Antolská 4 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 01.01.2013
   Ing. Silvia Zubácka Zámocká 28 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.01.2013
   Dkfm. Hartmut Flick dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 30 Bratislava 811 01
   05.02.2015Noví spoločníci:
   CITY INVEST, s.r.o. Zámocká 30 Bratislava 811 01
   04.02.2015Zrušeny spoločníci:
   EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m. b.H. Plöslgasse 8 1040 Viedeň Rakúsko
   Dkfm. Hartmut Flick pobyt na území SR : Zámocká 30 Bratislava 811 01
   11.01.2013Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Nagy Antolská 4 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 01.01.2013
   Ing. Silvia Zubácka Zámocká 28 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.01.2013
   06.05.2010Nové sidlo:
   Mudroňova 25/A Bratislava 811 01
   05.05.2010Zrušené sidlo:
   Hlavné nám. 5 Bratislava 811 01
   27.01.2010Noví spoločníci:
   Dkfm. Hartmut Flick pobyt na území SR : Zámocká 30 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dkfm. Hartmut Flick dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 30 Bratislava 811 01
   26.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Dkfm. Hartmut Flick Praterstrasse 22/39 1020 Viedeň Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dkfm. Hartmut Flick Praterstrasse 22/39 1020 Viedeň Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Svetlá 7 Bratislava
   20.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Mag. Gustav Wurmböck Salmannsdorfer str. 28 Viedeň 1190 Rakúsko Vznik funkcie: 23.09.2004
   13.03.2001Nové sidlo:
   Hlavné nám. 5 Bratislava 811 01
   12.03.2001Zrušené sidlo:
   Mudroňova 25 Bratislava 811 01
   02.02.1999Noví spoločníci:
   EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m. b.H. Plöslgasse 8 1040 Viedeň Rakúsko
   Dkfm. Hartmut Flick Praterstrasse 22/39 1020 Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Dkfm. Hartmut Flick Praterstrasse 22/39 1020 Viedeň Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Svetlá 7 Bratislava
   01.02.1999Zrušeny spoločníci:
   EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H Wallnerstrasse 8 1010 Viedeň Rakúsko
   Hartmut Flick Kaiserstrasse 51/18 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dkfm. Hartmut Flick Praterstrasse 22/39 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Devínska cesta 17 Bratislava
   16.03.1998Nové sidlo:
   Mudroňova 25 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dkfm. Hartmut Flick Praterstrasse 22/39 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Devínska cesta 17 Bratislava
   15.03.1998Zrušené sidlo:
   Štefánikova 14 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Haspel Bodvianska 17 Bratislava
   Mgr.-Kmf. Hartmut Flick Kaiserstrasse 51/18 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Devínska cesta 17 Bratislava
   06.10.1994Nové sidlo:
   Štefánikova 14 Bratislava 811 05
   05.10.1994Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 5 Bratislava 851 01
   21.03.1994Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr.-Kmf. Hartmut Flick Kaiserstrasse 51/18 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Devínska cesta 17 Bratislava
   20.03.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   24.11.1993Noví spoločníci:
   EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H Wallnerstrasse 8 1010 Viedeň Rakúsko
   Hartmut Flick Kaiserstrasse 51/18 Viedeň Rakúska republika
   23.11.1993Zrušeny spoločníci:
   EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H Wallnerstrasse 8 1010 Viedeň Rakúsko
   01.12.1992Nové obchodné meno:
   EPIC - SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Viedenská cesta 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   30.11.1992Zrušené obchodné meno:
   EPIC - SLOVAKIA Európska privatizačná a investičná spoločnosť s r.o. EPIC - SLOVAKIA s r.o. /skrátene/ EPIC - SLOVAKIA European Privatization and investment Company Ltd.
   Zrušené sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava 810 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   01.09.1992Nové obchodné meno:
   EPIC - SLOVAKIA Európska privatizačná a investičná spoločnosť s r.o. EPIC - SLOVAKIA s r.o. /skrátene/ EPIC - SLOVAKIA European Privatization and investment Company Ltd.
   Nové sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava 810 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť pre česko - slovenské firmy v oblasti privatizácie, reorganizácie, financovania, oceňovania majetku a voľby zahraničného partnera
   poradenská činnosť pre zahraničné firmy týkajúca sa účasti v podnikoch, predaja podnikov a zakladania spoločných podnikov /joint ventures/ na Slovensku
   poradenská činnosť v oblasti účtovníctva, bilancií a daní
   podielnictvo a účasť v iných podnikoch, najmä v oblasti služieb
   Noví spoločníci:
   EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H Wallnerstrasse 8 1010 Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Haspel Bodvianska 17 Bratislava