Vytvoriť faktúru

EGÚ POK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EGÚ POK
IČO 31331581
DIČ 2020838941
IČ DPH SK2020838941
Dátum vzniku 28 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EGÚ POK
Radarová 2
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 164 €
Zisk 167 €
Aktíva 31 230 €
Vlastný kapitál 25 030 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255968177
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 29,732
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,040
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,861
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,398
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 29,732
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,196
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 4,474
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 976
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 12,939
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 167
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,536
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,186
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,475
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,711
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 350
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 23,164
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,124
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 14,040
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 21,939
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 8,294
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,344
C. Služby (účtová skupina 51) 10,579
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 550
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 156
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,225
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,947
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 99
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 99
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -98
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,127
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 167
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31331581 DIČ: 2020838941 IČ DPH: SK2020838941
 • Sídlo: EGÚ POK, Radarová 2, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Roman Hanulák Trenčianska 60 Bratislava 821 09 12.08.2010
  Andrea Hanuláková Trenčianska 60 Bratislava 821 09 12.08.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ernest Hanulák, CSc. 2 656 € (40%) Bratislava
  Ing. Roman Hanulák, CSc. 2 656 € (40%) Bratislava
  Ing. Štefan Šimko 1 328 € (20%) Fialkové údolie 16 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.10.2010Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Hanulák Trenčianska 60 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 12.08.2010
   Andrea Hanuláková Trenčianska 60 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 12.08.2010
   04.10.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Hanulák , CSc. Radarova 2 Bratislava
   25.02.2002Nové sidlo:
   Radarová 2 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Hanulák , CSc. Radarova 2 Bratislava
   Ing. Roman Hanulák , CSc. Radarova 2 Bratislava
   Ing. Štefan Šimko Fialkové údolie 16 Bratislava
   24.02.2002Zrušené sidlo:
   Radarova 2, P.O.BOX 10 Bratislava 820 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ernest Hanulák , CSc. Radarova 2 Bratislava
   Ing. Roman Hanulák , CSc. Radarova 2 Bratislava
   Ing. Štefan Šimko Fialkové údolie 16 Bratislava
   23.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Hanulák , CSc. Radarova 2 Bratislava
   Ing. Roman Hanulák , CSc. Radarova 2 Bratislava
   Ing. Štefan Šimko Fialkové údolie 16 Bratislava
   22.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ernest Hanulák , CSc. Radarova 2 Bratislava
   Ing. Roman Hanulák Radarova 2 Bratislava
   Ing. Stanislav Hudcovský Plachého 11 Bratislava
   Ing. Štefan Šimko Fialkové údolie 16 Bratislava
   07.11.1997Nové obchodné meno:
   EGÚ POK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radarova 2, P.O.BOX 10 Bratislava 820 07
   06.11.1997Zrušené obchodné meno:
   P O K s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava 827 21
   15.01.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Hanulák , CSc. Radarova 2 Bratislava
   Ing. Roman Hanulák Radarova 2 Bratislava
   Ing. Stanislav Hudcovský Plachého 11 Bratislava
   Ing. Štefan Šimko Fialkové údolie 16 Bratislava
   14.01.1997Zrušeny spoločníci:
   doc.Ing. Štefan Benča , CSc. Nezábudkova 18 Bratislava
   Ing. Ernest Hanulák , CSc. Radarova 2 Bratislava
   Ing. Roman Hanulák Radarova 2 Bratislava
   Ing. Stanislav Hudcovský Plachého 11 Bratislava
   Ing. Štefan Šimko Fialkové údolie 16 Bratislava
   28.07.1992Nové obchodné meno:
   P O K s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava 827 21
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - nákup a predaj technologického zariadenia
   Noví spoločníci:
   doc.Ing. Štefan Benča , CSc. Nezábudkova 18 Bratislava
   Ing. Ernest Hanulák , CSc. Radarova 2 Bratislava
   Ing. Roman Hanulák Radarova 2 Bratislava
   Ing. Stanislav Hudcovský Plachého 11 Bratislava
   Ing. Štefan Šimko Fialkové údolie 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ernest Hanulák , CSc. Radarova 2 Bratislava