Vytvoriť faktúru

SIDOP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SIDOP
IČO 31331637
DIČ 2020314835
IČ DPH SK2020314835
Dátum vzniku 01 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIDOP
Ružová dolina 6, P.O.Box 133
82005
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 207 160 €
Zisk 11 108 €
Aktíva 263 732 €
Vlastný kapitál -66 916 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 262,433
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 161,278
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 161,278
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 19,963
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 124,462
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,853
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 101,155
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 78,073
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 77,840
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 77,840
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 233
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,082
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,996
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,086
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 262,433
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -55,807
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,790
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,790
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 20
2. Ostatné fondy (427, 42X) 20
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -75,365
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,185
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -76,550
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,108
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 318,240
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 238,488
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 23
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 238,465
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 79,752
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 59,159
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,159
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,914
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 617
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 363
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,779
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,920
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 205,305
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 207,160
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,018
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 201,287
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,700
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 155
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 191,333
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 60,733
D. Služby (účtová skupina 51) 103,526
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,758
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,242
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,493
4. Sociálne náklady (527, 528) 23
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 988
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,826
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,826
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 502
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,827
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 41,046
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,761
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,625
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,625
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,136
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,759
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,068
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,108
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31331637 DIČ: 2020314835 IČ DPH: SK2020314835
 • Sídlo: SIDOP, Ružová dolina 6, P.O.Box 133, 82005, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Septembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Klokner Čepeňská 1389/101 Sereď 926 01 27.02.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Klokner 6 639 € (100%) Čepeňská 1389/101 Sereď 926 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.03.2009Nové sidlo:
   Ružová dolina 6, P.O.Box 133 Bratislava 25 820 05
   27.03.2009Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6, P.O.Box 133 Bratislava 820 05
   27.02.2007Noví spoločníci:
   Ján Klokner Čepeňská 1389/101 Sereď 926 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Klokner Čepeňská 1389/101 Sereď 926 01
   26.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ján Klokner Novomeská 41/36 Sereď
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Klokner
   15.04.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   14.12.1998Nové sidlo:
   Ružová dolina 6, P.O.Box 133 Bratislava 820 05
   Noví spoločníci:
   Ján Klokner Novomeská 41/36 Sereď
   13.12.1998Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Klokner Novomeská 41/36 Sereď
   21.03.1996Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   20.03.1996Zrušené sidlo:
   Bajkalská 30 Bratislava 821 09
   13.12.1993Nové sidlo:
   Bajkalská 30 Bratislava 821 09
   12.12.1993Zrušené sidlo:
   Stavbárska 38 Bratislava 821 00
   01.09.1992Nové obchodné meno:
   SIDOP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stavbárska 38 Bratislava 821 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí
   sprostredkovanie obchodnej činnosti a služieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   obkladačské práce
   pokrývačské práce
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ján Klokner Novomeská 41/36 Sereď
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Klokner