Vytvoriť faktúru

ALAS - štrkové a betónové závody - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALAS - štrkové a betónové závody
Stav V likvidácii
IČO 31331688
DIČ 2020316892
IČ DPH SK2020316892
Dátum vzniku 04 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALAS - štrkové a betónové závody
Polianky 3357/23
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 536 €
Zisk -16 816 €
Aktíva 10 238 €
Vlastný kapitál -717 241 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0269204011, 0269204035, 0269204070
Fax(es) 0269204009, 0269204077
Dátum aktualizácie údajov: 27.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,557
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,343
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,343
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,343
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,214
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 811
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 811
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 811
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 334
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 334
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,069
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 376
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 693
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,557
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -748,640
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,916
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,916
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 56,401
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -808,141
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,464
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -815,605
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,816
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 759,197
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 759,197
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 113,120
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113,083
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 645,117
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 27.07.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,536
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,536
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,022
D. Služby (účtová skupina 51) 7,414
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 193
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,415
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,486
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,414
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,370
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,985
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 9,985
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 385
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,370
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -15,856
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -16,816
Dátum aktualizácie údajov: 27.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.07.2016