Vytvoriť faktúru

PRETTY Trading - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRETTY Trading
IČO 31331700
DIČ 2020350354
IČ DPH SK2020350354
Dátum vzniku 02 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRETTY Trading
Cesta mládeže 18
90101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 317 004 €
Zisk -3 916 €
Kontaktné informácie
Email info@pretty-trading.sk
Phone(s) 0347741268, 0347741269, 0347741270, 0347742093, 0347742094
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 810,639
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 702,693
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,409
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,678
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 810,639
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 88,944
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 728
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 85,492
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,916
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 721,695
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,541
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 673,656
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 52,795
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,776
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,671
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 610,414
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,767
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,731
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 317,004
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 315,472
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 462
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,070
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 311,268
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 222,783
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,591
C. Služby (účtová skupina 51) 36,998
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 29,168
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,824
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 597
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 12,162
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 145
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,736
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 48,562
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 8,692
M. Nákladové úroky (562) 5,723
N. Kurzové straty (563) 50
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,919
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,692
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,956
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,916
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31331700 DIČ: 2020350354 IČ DPH: SK2020350354
 • Sídlo: PRETTY Trading, Cesta mládeže 18, 90101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Septembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Kučera R. Dilonga 464/32 Malacky 901 01 07.09.1994
  Ing. Peter Kučera Mlynská 5139/10 Piešťany 921 01 15.12.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Kučera 3 320 € (50%) R. Dilonga 464/32 Malacky 901 01
  PRETTY TRADING LLP 3 320 € (50%) Glasgow G2 4JR Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.01.2015Noví spoločníci:
   PRETTY TRADING LLP Bath Street 272 Glasgow G2 4JR Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
   02.01.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kučera Mlynská 5139/10 Piešťany 921 01
   26.06.2008Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kučera R. Dilonga 464/32 Malacky 901 01
   Ing. Peter Kučera Mlynská 5139/10 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Kučera R. Dilonga 464/32 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 07.09.1994
   25.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Kučera 76 Závod
   Ing. Peter Kučera 712 Podolie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Kučera M. Rázusa 29 Malacky 901 01
   15.12.2004Nové obchodné meno:
   PRETTY Trading, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cesta mládeže 18 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučera Mlynská 5139/10 Piešťany 921 01
   Ing. Ivan Kučera M. Rázusa 29 Malacky 901 01
   14.12.2004Zrušené obchodné meno:
   PRETTY TRADING spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mokrohájska 6 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Kučera 76 Závod
   Ing. Peter Kučera 712 Podolie
   07.09.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kučera 76 Závod
   Ing. Peter Kučera 712 Podolie
   06.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Kučera 76 Závod
   Ing. Peter Kučera 712 Podolie
   07.06.1999Nové sidlo:
   Mokrohájska 6 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kučera 76 Závod
   Ing. Peter Kučera 712 Podolie
   06.06.1999Zrušené sidlo:
   Lachova 32 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Kučera 76 Závod
   Ing. Peter Kučera 712 Podolie
   Ing. Alojzia Kučerová Lachova 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Joachim Kučera Lachova 32 Bratislava
   Ing. Alojzia Kučerová - riaditeľka Lachova 32 Bratislava
   26.03.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučera 712 Podolie
   25.03.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučera - zástupca riaditeľa Sokolská 226 Závod
   07.09.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kučera 76 Závod
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Kučera 76 Závod
   06.09.1994Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj tovaru v sortimente: obuv, textil, hračky, papier, papierenské a kozmetické výrobky, pracie a čistiace prostriedky, fólie a výrobky z plastických hmôt, laminátov a stavebný materiál
   Zrušeny spoločníci:
   Anna Lukačovičová Šalviova 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Lukačovičová - zástupkyňa riaditeľa Šalviova 36 Bratislava
   02.09.1992Nové obchodné meno:
   PRETTY TRADING spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lachova 32 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj tovaru v sortimente: obuv, textil, hračky, papier, papierenské a kozmetické výrobky, pracie a čistiace prostriedky, fólie a výrobky z plastických hmôt, laminátov a stavebný materiál
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kučera 712 Podolie
   Ing. Alojzia Kučerová Lachova 32 Bratislava
   Anna Lukačovičová Šalviova 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Joachim Kučera Lachova 32 Bratislava
   Ing. Peter Kučera - zástupca riaditeľa Sokolská 226 Závod
   Ing. Alojzia Kučerová - riaditeľka Lachova 32 Bratislava
   Anna Lukačovičová - zástupkyňa riaditeľa Šalviova 36 Bratislava