Vytvoriť faktúru

INTERNATIONAL BUILDING CONSULTING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTERNATIONAL BUILDING CONSULTING
IČO 31331726
DIČ 2020300667
IČ DPH SK2020300667
Dátum vzniku 08 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERNATIONAL BUILDING CONSULTING
Černyševského 26
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 75 898 €
Zisk -26 131 €
Aktíva 49 712 €
Vlastný kapitál 25 584 €
Kontaktné informácie
Email pfstatik@pfstatik.sk
Phone(s) 0267200051
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,981
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,234
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,234
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,234
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,621
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,629
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,629
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,992
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,062
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,930
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 126
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 126
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,981
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -548
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 115
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,218
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,218
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 15,611
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 15,611
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,131
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,529
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,703
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,703
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,882
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,393
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,393
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,476
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,693
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,320
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,944
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,944
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 75,898
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 75,898
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 75,898
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 100,818
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 371
D. Služby (účtová skupina 51) 41,547
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 57,730
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 41,512
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,666
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,552
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 582
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 582
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 588
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -24,920
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,980
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 251
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 251
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -251
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -25,171
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26,131
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31331726 DIČ: 2020300667 IČ DPH: SK2020300667
 • Sídlo: INTERNATIONAL BUILDING CONSULTING, Černyševského 26, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Septembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Federič Pohraničníkov 43 Bratislava 12.06.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dipl. Ing. Reinhard Klestil 6 639 € (100%) Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.04.2008Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Reinhard Klestil Schweglergasse 11 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika
   16.04.2008Zrušené sidlo:
   Pri hradnej studni 1 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Reinhard Klestil Siegelgasse 1 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika
   09.04.2001Nové sidlo:
   Pri hradnej studni 1 Bratislava 811 03
   08.04.2001Zrušené sidlo:
   Radvanská 9 Bratislava 811 01
   12.06.1998Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Reinhard Klestil Siegelgasse 1 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Federič Pohraničníkov 43 Bratislava
   11.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Reinhard Klestil Siegelgasse 1 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Federič Vigľašská 4 Bratislava
   06.03.1995Nové sidlo:
   Radvanská 9 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Federič Vigľašská 4 Bratislava
   05.03.1995Zrušené sidlo:
   Urbánkova 11 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Reinhard Klestil Siegelgasse 1 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika
   08.09.1992Nové obchodné meno:
   INTERNATIONAL BUILDING CONSULTING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Urbánkova 11 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská služba v stavebníctve, strojárskom priemysle
   inžinierska činnosť
   geodetické a kartografické činnosti
   sprostredkovanie obchodu, obch. činnosť so spotrebným tovarom
   zastupovanie česko-slovenských zahraničných právnických osôb v obchodných jednaniach
   využitie patentov a obchodných znakov v súvislosti so svojou činnosťou
   Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Reinhard Klestil Siegelgasse 1 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl. Ing. Reinhard Klestil Siegelgasse 1 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika