Vytvoriť faktúru

C.A. TURIST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno C.A. TURIST
IČO 31331793
DIČ 2020316991
IČ DPH SK2020316991
Dátum vzniku 08 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C.A. TURIST
Odborárska 23
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 114 009 €
Zisk 1 216 €
Aktíva 7 499 €
Vlastný kapitál 3 161 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252931211, 0252931214
Mobile phone(s) +421905517255
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,323
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,203
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 17
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 17
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 532
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 260
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 260
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 272
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,654
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,261
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,393
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 120
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 120
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,323
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,376
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,143
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,896
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,039
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,216
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,947
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 564
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 564
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,885
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 433
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 433
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 564
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 492
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 246
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,125
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 498
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 498
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 113,141
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 114,009
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 112,341
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 800
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 868
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,635
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,683
D. Služby (účtová skupina 51) 100,764
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,219
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,226
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,968
4. Sociálne náklady (527, 528) 25
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 277
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 692
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,374
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,894
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 200
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 200
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -198
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,176
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,216
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31331793 DIČ: 2020316991 IČ DPH: SK2020316991
 • Sídlo: C.A. TURIST, Odborárska 23, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Septembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Miroslav Macho Veľká Paka 323 Veľká Paka 930 51 26.11.2001
  Janka Panáková Veľká Paka 323 Veľká Paka 930 51 26.11.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Miroslav Macho 3 319 € (50%) Veľká Paka 323 Veľká Paka 930 51
  Janka Panáková 3 319 € (50%) Veľká Paka 323 Veľká Paka 930 51
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.11.2014Zrušeny predmety činnosti:
   zámočníctvo
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   sekretárske a administratívne práce
   21.10.2014Nové sidlo:
   Odborárska 23 Bratislava 831 02
   20.10.2014Zrušené sidlo:
   Sartorisova 8 Bratislava 821 08
   04.01.2005Nové obchodné meno:
   C.A. TURIST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sartorisova 8 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   upratovacie práce a čistiace práce
   prípravné práce pre stavbu - zemné , búracie a výkopové práce bez použitia výbušnín
   zámočníctvo
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   sekretárske a administratívne práce
   03.01.2005Zrušené obchodné meno:
   C.A. TURIST, spoločnosť s ručením obmedzeným /s.r.o./
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 09
   26.11.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Miroslav Macho Veľká Paka 323 Veľká Paka 930 51
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Macho Veľká Paka 323 Veľká Paka 930 51
   Janka Panáková Veľká Paka 323 Veľká Paka 930 51
   25.11.2001Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Macho 391 Nitrianska Blatnica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Macho 391 Nitrianska Blatnica
   Janka Panáková Topoľčianska 20 Bratislava 851 05
   22.04.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   02.03.1999Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Janka Panáková Veľká Paka 323 Veľká Paka 930 51
   Nový štatutárny orgán:
   Janka Panáková Topoľčianska 20 Bratislava 851 05
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Jana Panáková Topoľčianska 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Panáková Topoľčianska 20 Bratislava
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Macho 391 Nitrianska Blatnica
   Jana Panáková Topoľčianska 20 Bratislava
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Macho 391 Nitrianska Blatnica
   Jana Panáková Topoľčianska 20 Bratislava
   20.02.1997Noví spoločníci:
   Miroslav Macho 391 Nitrianska Blatnica
   Jana Panáková Topoľčianska 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Macho 391 Nitrianska Blatnica
   Jana Panáková Topoľčianska 20 Bratislava
   19.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Hana Horská Furdekova 14 Bratislava
   Jana Panáková Topoľčianska 20 Bratislava
   Ing. Peter Vajda , CSc. Hummelova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Panáková - riaditeľka
   Ing. Peter Vajda
   08.09.1992Nové obchodné meno:
   C.A. TURIST, spoločnosť s ručením obmedzeným /s.r.o./
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Hana Horská Furdekova 14 Bratislava
   Jana Panáková Topoľčianska 20 Bratislava
   Ing. Peter Vajda , CSc. Hummelova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Panáková - riaditeľka
   Ing. Peter Vajda