Vytvoriť faktúru

A R E A geodetická - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno A R E A geodetická
IČO 31331807
DIČ 2020316947
IČ DPH SK2020316947
Dátum vzniku 08 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A R E A geodetická
Sabinovská 10
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 877 €
Zisk -19 379 €
Aktíva 90 691 €
Vlastný kapitál 55 439 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243414503, 0903456977
Mobile phone(s) 0903456977
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 23,000
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 23,000
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 23,000
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,530
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 21,703
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,806
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,021
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 54,530
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 36,060
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,677
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,677
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 16,597
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,764
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 29,401
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -19,379
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,470
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,813
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 16,657
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,231
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 890
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,536
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 21,877
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 21,877
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 40,296
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,376
C. Služby (účtová skupina 51) 9,782
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,401
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,696
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,887
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,154
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -18,419
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,719
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -18,419
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -19,379
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31331807 DIČ: 2020316947 IČ DPH: SK2020316947
 • Sídlo: A R E A geodetická, Sabinovská 10, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Septembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava 14.09.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jaroslav Štvrtecký 13 280 € (100%) Fedinova 8 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.02.2005Nové sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   11.02.2005Zrušené sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 01
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava
   19.05.1997Nové sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 01
   18.05.1997Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   22.11.1995Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť bez obmedzenia sortimentu v zmysle právnych úprav
   sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách spojených s predmetom podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava
   21.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Poncová Teplická 1 Bratislava
   Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava
   Ing. Vladimír Trochan Febr. víť. 101 Bratislava
   08.09.1992Nové obchodné meno:
   A R E A spol. s r. o. geodetická spoločnosť
   Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   výkon funkcie zodpovedného geodeta
   overovanie výsledkov geodetických a kartografických prác
   zabezpečenie vyhotovenia projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti
   zabezpečovanie majetko-právneho vysporiadania nehnuteľnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Poncová Teplická 1 Bratislava
   Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava
   Ing. Vladimír Trochan Febr. víť. 101 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava