Vytvoriť faktúru

SCHIESSER KORK SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SCHIESSER KORK SLOVAKIA
IČO 31331882
DIČ 2020332809
IČ DPH SK2020332809
Dátum vzniku 08 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SCHIESSER KORK SLOVAKIA
Riazanská 41
83103
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -960 €
Aktíva -2 906 €
Vlastný kapitál -10 712 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244855806
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 -2,907
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -3,123
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 595
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 595
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) -5,331
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -5,342
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -5,342
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,613
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,613
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 216
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 216
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 -2,907
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,673
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -11,149
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -11,149
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -524
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,766
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 41
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 41
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,725
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 766
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 766
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 959
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 5,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015